వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం | Venkateswara Ashtothram PDF in Telugu

Download PDF of వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం | Venkateswara Ashtothram in Telugu

Report this PDF

Download వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం | Venkateswara Ashtothram PDF for free using the direct download link given below.

వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం | Venkateswara Ashtothram in Telugu

Friends, if you are searching for Venkateswara Ashtothram Telugu PDF but you didn’t find it anywhere so don’t worry you are on the right page. Here we have uploaded వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం PDF to help you. In this article, you can read Venkateswara Namalu Telugu PDF. Venkateswara Ashtothram is the 108 names of Lord Venkateswara of Tirumala. Get Sri Venkateswara Ashtothram in Telugu lyrics here and chant it with devotion to get the divine grace of Lord Venkateswara. Below we have given the download link for Venkateswara Ashtothram Telugu PDF (వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం PDF).

వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం PDF | Venkateswara Ashtothram Telugu PDF

ఓం వేంకటేశాయ నమః
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః
ఓం లక్ష్మీ పతయే నమః
ఓం అనామయాయ నమః
ఓం అమృతాంశాయ నమః
ఓం జగద్వంద్యాయ నమః
ఓం గోవిందాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః || 9 ||

ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః
ఓం దేవాయ నమః
ఓం కేశవాయ నమః
ఓం మధుసూదనాయ నమః
ఓం అమృతాయ నమః
ఓం మాధవాయ నమః
ఓం కృష్ణాయ నమః
ఓం శ్రీహరయే నమః
ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః || 18 ||

ఓం శ్రీవత్స వక్షసే నమః
ఓం సర్వేశాయ నమః
ఓం గోపాలాయ నమః
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
ఓం గోపీశ్వరాయ నమః
ఓం పరంజ్యోతిషే నమః
ఓం వైకుంఠపతయే నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం సుధాతనవే నమః || 27 ||

ఓం యాదవేంద్రాయ నమః
ఓం నిత్యయౌవనరూపవతే నమః
ఓం చతుర్వేదాత్మకాయ నమః
ఓం విష్నవే నమః
ఓం అచ్యుతాయ నమః
ఓం పద్మినీప్రియాయ నమః
ఓం ధరావతయే నమః
ఓం సురవతయే నమః
ఓం నిర్మలాయ నమః || 36 ||

ఓం దేవపూజితాయ నమః
ఓం చతుర్భుజాయ నమః
ఓం త్రిధామ్నే నమః
ఓం త్రిగుణాశ్రేయాయ నమః
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః
ఓం నిష్కళంకాయ నమః
ఓం నీరాంతకాయ నమః
ఓం నిరంజనాయ నమః
ఓం నిరాభాసాయ నమః || 45 ||

ఓం సత్యతృప్తాయ నమః
ఓం నిరుపద్రవాయ నమః
ఓం నిర్గుణాయ నమః
ఓం గదాధరాయ నమః
ఓం శార్జగపాణే నమః
ఓం నందకినే నమః
ఓం శంఖధారకాయ నమః
ఓం అనేకమూర్తయే నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః || 54 ||

ఓం కటిహస్తాయ నమః
ఓం వరప్రదాయ నమః
ఓం అనేకాత్మనే నమః
ఓం దీనబంధనే నమః
ఓం ఆర్తలోకాభయప్రదాయ నమః
ఓం ఆకాశరాజవరదాయ నమః
ఓం యోగిహృత్పద్మమందిరాయ నమః
ఓం దామోదరాయ నమః
ఓం కరుణాకరాయ నమః || 63 ||

ఓం జగత్పాలాయపాపఘ్నాయ నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
ఓం శింశుమారాయ నమః
ఓం జటామకుటశోభితాయ నమః
ఓం శంఖమధ్యోల్లసన్మంజు నమః
ఓం కింకిణాఢ్యకరండకాయ నమః
ఓం నీలమేఘశ్యామతనవే నమః
ఓం బిల్వపత్రార్చనప్రియాయ నమః || 72 ||

ఓం జగద్వ్యాపినే నమః
ఓం జగత్కర్త్రే నమః
ఓం జగత్కాక్షిణే నమః
ఓం జగత్పతయే నమః
ఓం చింతితార్థప్రదాయకాయ నమః
ఓం జిష్ణవే నమః
ఓం దశార్హాయ నమః
ఓం దశరూపవతే నమః
ఓం దేవకీనందనాయ నమః || 81 ||

ఓం శౌరయే నమః
ఓం హయగ్రీవాయ నమః
ఓం జనార్ధనాయ నమః
ఓం కన్యాశ్రవణతారేజ్యాయ నమః
ఓం పీతాంబరధరాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం వనమాలినే నమః
ఓం పద్మనాభాయ నమః
ఓం మృగయాస్తమానసాయ నమః || 90 ||

ఓం ఆశ్వారూఢాయ నమః
ఓం ఖడ్గధారిణే నమః
ఓం ధనార్జనసముత్సుకాయ నమః
ఓం ఘనసారలన్మధ్య నమః
ఓం కస్తూరీతిలకోజ్జ్వలాయ నమః
ఓం సచ్చిదానందరూపాయ నమః
ఓం జగన్మంగళదాయకాయ నమః
ఓం యజ్ఞరూపాయ నమః
ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః || 99 ||

ఓం చిన్మయాయ నమః
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః
ఓంపరమార్థప్రదాయ నమః
ఓం శాంతాయ నమః
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం దోర్దండవిక్రమాయ నమః
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః
ఓం శ్రీవిభవే నమః
ఓం జగదీశ్వరాయ నమః || 108 ||

ఇతి శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం ||

Here you can download the Venkateswara Ashtothram Telugu PDF / వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం PDF by click on the link given below.

వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం | Venkateswara Ashtothram pdf

వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం | Venkateswara Ashtothram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం | Venkateswara Ashtothram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం | Venkateswara Ashtothram is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *