వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం | Venkateswara Ashtothram PDF in Telugu

వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం | Venkateswara Ashtothram Telugu PDF Download

వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం | Venkateswara Ashtothram in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం | Venkateswara Ashtothram in Telugu for free using the download button.

వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం | Venkateswara Ashtothram Telugu PDF Summary

Friends, if you are searching for వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం PDF / Venkateswara Ashtothram PDF in Telugu but you didn’t find it anywhere so don’t worry you are on the right page. Here we have uploaded వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం PDF to help you. In this article, you can read Venkateswara Namalu Telugu PDF. Venkateswara Ashtothram is the 108 names of Lord Venkateswara of Tirumala. Get Sri Venkateswara Ashtothram in Telugu lyrics here and chant it with devotion to get the divine grace of Lord Venkateswara. Below we have given the download link for Venkateswara Ashtothram Telugu PDF.
మన రోజువారీ జీవితంలో అనేక అవాంఛనీయ సంఘటనలను ఎదుర్కొంటున్నవారు మనలో చాలా మంది ఉన్నారు. అందువల్ల, మీరు ఈ రకమైన అవాంఛిత సమస్యలను అధిగమించాలనుకుంటే. లార్డ్ వేంకటేశ్వరుడు దక్షిణ భారతదేశం మరియు దేశంలోని ఇతర దక్షిణ ప్రాంతాలలో అత్యంత ఆరాధించే దేవుడు.

వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం PDF | Venkateswara Ashtothram PDF in Telugu

ఓం వేంకటేశాయ నమః
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః
ఓం లక్ష్మీ పతయే నమః
ఓం అనామయాయ నమః
ఓం అమృతాంశాయ నమః
ఓం జగద్వంద్యాయ నమః
ఓం గోవిందాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః || 9 ||
ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః
ఓం దేవాయ నమః
ఓం కేశవాయ నమః
ఓం మధుసూదనాయ నమః
ఓం అమృతాయ నమః
ఓం మాధవాయ నమః
ఓం కృష్ణాయ నమః
ఓం శ్రీహరయే నమః
ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః || 18 ||
ఓం శ్రీవత్స వక్షసే నమః
ఓం సర్వేశాయ నమః
ఓం గోపాలాయ నమః
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
ఓం గోపీశ్వరాయ నమః
ఓం పరంజ్యోతిషే నమః
ఓం వైకుంఠపతయే నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం సుధాతనవే నమః || 27 ||
ఓం యాదవేంద్రాయ నమః
ఓం నిత్యయౌవనరూపవతే నమః
ఓం చతుర్వేదాత్మకాయ నమః
ఓం విష్నవే నమః
ఓం అచ్యుతాయ నమః
ఓం పద్మినీప్రియాయ నమః
ఓం ధరావతయే నమః
ఓం సురవతయే నమః
ఓం నిర్మలాయ నమః || 36 ||
ఓం దేవపూజితాయ నమః
ఓం చతుర్భుజాయ నమః
ఓం త్రిధామ్నే నమః
ఓం త్రిగుణాశ్రేయాయ నమః
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః
ఓం నిష్కళంకాయ నమః
ఓం నీరాంతకాయ నమః
ఓం నిరంజనాయ నమః
ఓం నిరాభాసాయ నమః || 45 ||
ఓం సత్యతృప్తాయ నమః
ఓం నిరుపద్రవాయ నమః
ఓం నిర్గుణాయ నమః
ఓం గదాధరాయ నమః
ఓం శార్జగపాణే నమః
ఓం నందకినే నమః
ఓం శంఖధారకాయ నమః
ఓం అనేకమూర్తయే నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః || 54 ||
ఓం కటిహస్తాయ నమః
ఓం వరప్రదాయ నమః
ఓం అనేకాత్మనే నమః
ఓం దీనబంధనే నమః
ఓం ఆర్తలోకాభయప్రదాయ నమః
ఓం ఆకాశరాజవరదాయ నమః
ఓం యోగిహృత్పద్మమందిరాయ నమః
ఓం దామోదరాయ నమః
ఓం కరుణాకరాయ నమః || 63 ||
ఓం జగత్పాలాయపాపఘ్నాయ నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
ఓం శింశుమారాయ నమః
ఓం జటామకుటశోభితాయ నమః
ఓం శంఖమధ్యోల్లసన్మంజు నమః
ఓం కింకిణాఢ్యకరండకాయ నమః
ఓం నీలమేఘశ్యామతనవే నమః
ఓం బిల్వపత్రార్చనప్రియాయ నమః || 72 ||
ఓం జగద్వ్యాపినే నమః
ఓం జగత్కర్త్రే నమః
ఓం జగత్కాక్షిణే నమః
ఓం జగత్పతయే నమః
ఓం చింతితార్థప్రదాయకాయ నమః
ఓం జిష్ణవే నమః
ఓం దశార్హాయ నమః
ఓం దశరూపవతే నమః
ఓం దేవకీనందనాయ నమః || 81 ||
ఓం శౌరయే నమః
ఓం హయగ్రీవాయ నమః
ఓం జనార్ధనాయ నమః
ఓం కన్యాశ్రవణతారేజ్యాయ నమః
ఓం పీతాంబరధరాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం వనమాలినే నమః
ఓం పద్మనాభాయ నమః
ఓం మృగయాస్తమానసాయ నమః || 90 ||
ఓం ఆశ్వారూఢాయ నమః
ఓం ఖడ్గధారిణే నమః
ఓం ధనార్జనసముత్సుకాయ నమః
ఓం ఘనసారలన్మధ్య నమః
ఓం కస్తూరీతిలకోజ్జ్వలాయ నమః
ఓం సచ్చిదానందరూపాయ నమః
ఓం జగన్మంగళదాయకాయ నమః
ఓం యజ్ఞరూపాయ నమః
ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః || 99 ||

Venkateswara Ashtothram Telugu PDF

ఓం చిన్మయాయ నమః
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః
ఓంపరమార్థప్రదాయ నమః
ఓం శాంతాయ నమః
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం దోర్దండవిక్రమాయ నమః
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః
ఓం శ్రీవిభవే నమః
ఓం జగదీశ్వరాయ నమః || 108 ||
ఇతి శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం ||

Venkateswara Ashtothram Telugu PDF

Here you can download the వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం PDF / Venkateswara Ashtothram PDF in Telugu by click on the link given below.

వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం | Venkateswara Ashtothram pdf

వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం | Venkateswara Ashtothram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం | Venkateswara Ashtothram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If వెంకటేశ్వర అష్టోత్రం | Venkateswara Ashtothram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.