Thiruppavai Lyrics in English PDF

Thiruppavai Lyrics in English PDF Download

Thiruppavai Lyrics in English PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of Thiruppavai Lyrics in English for free using the download button.

Tags:

Thiruppavai Lyrics in English PDF Summary

Dear readers, here we are offering Thiruppavai Lyrics in English PDF to all of you. Thiruppavai was composed by Saint Andal in Tami in the Margazhai month. Thiruppavai Lyrics are not only available in the Tamil language but also in various languages including English and other major languages.

Andal was discovered as a baby by her foster father Periazhwar in his garden at a town called Srivilliputhur in Tamilnadu, India. If you are also looking for Thiruppavai lyrics in English then you can stay here to get it and you can recite it in your own language at your home.

Thiruppavai Lyrics in English PDF

Maargazhi thingal madhi niraindha nannaalaal

Neeraadap podhuveer podhumino naerizhaiyeer

Seer malgum aayppaadich chelvach chirumeergaal

Koorvael kodundhozhilan nandhagopan kumaran…

Aeraarndha kanni yasodhai ilam singam

Kaar maeni sengan kadhir madhiyam pol mugathaan

Naarayananae namakkae parai tharuvaan

Paaror pugazhap padindhaelor empaavaay (1)

 

Vaiyaththu vaazhveergaal naamum nampaavaikkuch

Cheyyum kirisaigal kaeleero paarkadalul

Paiyath thuyinra paramanadi paadi

Neyyunnom paalunnom naatkaalae neeraadi

Maiyittu ezhudhom malarittu naam mudiyom

Seyyaadhana seyyom theekkuralaich chenrodhom

Aiyamum pichchaiyum aandhanaiyum kai kaatti

Uyyumaaru enni ugandhaelor empaavaay (2)

 

Ongi ulagalandha uththaman paer paadi

Naangal nam paavaikkuch chaatri neeraadinaal

Theenginri naadellaam thingal mum maari peydhu

Ongu perum senn nel oodu kayalugalap

Poonguvalaip podhil pori vandu kan paduppath

Thaengaadhae pukkirundhu seerththa mulai patri-

Vaanga kudam niraikkum vallal perum pasukkal

Neengaadha selvam niraindhaelor embaavaay (3)

 

 

 

Aazhi mazhaik kannaa onru nee kai karavael

Aazhi ul pukku mugandhu kodu aarthu aeri

Oozhi mudhalvan uruvam pol mey karuththup

Paazhiyam tholudaiya parpanaaban kaiyil

Aazhi pol minni valamburi pol ninru adhirndhu

Thaazhaadhae saarngam udhaiththa saramazhai pol

Vaazha ulaginil peydhidaay naangalum

Maargazhi neeraada magizhndhaelor embaavaay (4)

 

Maayanai mannu vada madhurai maindhanaith

Thooya peru neer yamunaith thuraivanai

Aayar kulaththinil thonrum ani vilakkaith

Thaayaik kudal vilakkam seydha dhaamodharanaith

Thooyomaay vandhu naam thoomalar thoovith thozhudhu

Vaayinaal paadi manaththinaal sindhikkap

Poya pizhaiyum pugudharuvaan ninranavum

Theeyinil thoosaagum cheppaelor embaavaay (5)

 

Pullum silambina kaan pullaraiyan koyilil

Vellai vili sangin paeraravam kaettilaiyo

Pillaay ezhundhiraay paey mulai nanchundu

Kallach chakatam kalakkazhiyak kaalochchi

Vellaththaravil thuyilamarndha viththinai

Ullaththuk kondu munivargalum yogigalum

Mella ezhundhu ari enra paeraravam

Ullam pugundhu kulirndhaelor embaavaay (6)

 

Keesu keesu enru engum aanaich chaaththaan kalandhu-

Paesina paechcharavam kaettilaiyo paeyp pennae

Kaasum pirappum kalakalappak kai paerththu

Vaasa narum kuzhal aaychchiyar maththinaal-

Osai paduththa thayiraravam kaettilaiyo

Naayagap pen pillaay naaraayanan moorththi

Kaesavanaip paadavum nee kaettae kidaththiyo

Dhaesamudaiyaay thiravaelor embaavaay (7)

 

Keezh vaanam vellenru erumai siru veedu

Maeyvaan parandhana kaan mikkulla pillaigalum

Povaan poginraaraip pogaamal kaaththu unnaik-

Koovuvaan vandhu ninrom kodhugalamudaiya-

Paavaay ezhundhiraay paadip parai kondu

Maavaay pilandhaanai mallarai maattiya

Dhaevaadhi dhaevanaich chenru naam saeviththaal

Aavaavenru aaraayndhu arulaelor embaavaay (8)

 

Thoomani maadaththu sutrum vilakkeriyath

Thoopam kamazhath thuyilanaimael kan valarum

Maamaan magalae manik kadhavam thaazh thiravaay

Maameer avalai ezhuppeero un magal thaan-

Oomaiyo anri sevido ananthalo

Aemap perunn thuyil mandhirap pattaalo

Maamaayan maadhavan vaikundhan enrenru

Naaman palavum navinraelor embaavaay (9)

 

Notruch chuvarkkam puguginra ammanaay!

Maatramum thaaraaro vaasal thiravaadhaar

Naatrath thuzhaay mudi naaraayanan nammaal

Potrap parai tharum punniyanaal pandu oru naal

Kootraththin vaay veezhndha kumbakarananum

Thotrum unakkae perunthuyil thaan thandhaano

Aatra anandhal udaiyaay arungalamae

Thaetramaay vandhu thiravaelor embaavaay (10)

 

Katruk karavaik kanangal pala karandhu

Setraar thiralazhiyach chenru seruch cheyyum

Kutram onrillaadha kovalartham porkodiyae

Putru aravu alkul punamayilae podharaay

Sutraththu thozhimaar ellaarum vandhu nin-

Mutram pugundhu mugil vannan paer paada

Sitraadhae paesaadhae selva pendaatti nee-

Etrukku urangum porulaelor embaavaay (11)

 

Kanaiththu ilam katrerumai kanrukku irangi

Ninaiththu mulai vazhiyae ninru paal sora

Nanaiththu illam saeraakkum nar chelvan thangaay

Panith thalai veezha nin vaasar kadai patrich

Chinaththinaal then ilangaik komaanaich chetra

Manaththukku iniyaanaip paadavum nee vaay thiravaay

Iniththaan ezhundhiraay eedhenna paer urakkam

Anaiththu illaththaarum arindhaelor embaavaay (12)

 

Pullin vaay keendaanaip pollaa arakkanaik

Killik kalaindhaanaik keerththi mai paadip poyp

Pillaigal ellaarum paavaik kalambukkaar

Velli ezhundhu viyaazham urangitru

Pullum silambina kaan podharik kanninaay

Kullak kulirak kudaindhu neeraadaadhae

Pallik kidaththiyo! Paavaay! Nee nan naalaal

Kallam thavirndhu kalandhaelor embaavaay (13)

 

Ungal puzhakkadaith thottaththu vaaviyul

Sengazhuneer vaay negizhndhu aambal vaay koombina kaan

Sengar podik koorai venbal thavaththavar

Thangal thirukkoyil sangiduvaan podhanraar

Engalai munnam ezhuppuvaan vaaypaesum

Nangaay ezhundhiraay naanaadhaay naavudaiyaay

Sangodu chakkaram aendhum thadakkaiyan

Pangayak kannaanaip paadaelor embaavaay (14)

 

Ellae! Ilam kiliyae innam urangudhiyo

Chil enru azhaiyaen min nangaiyeer podharuginraen

Vallai un katturaigal pandae un vaay aridhum

Valleergal neengalae naanae thaan aayiduga

Ollai nee podhaay unakkenna vaerudaiyai

Ellaarum pondhaaro pondhaar pondhu ennikkol

Vallaanai konraanai maatraarai maatrazhikka-

Vallaanai maayanaip paadaelor embaavaay (15)

 

Naayaganaay ninra nandhagopan udaiya

Koyil kaappaanae! Kodi thonrum thorana-

Vaayil kaappaanae! Manik kadhavam thaal thiravaay

Aayar sirumiyaromukku arai parai-

Maayan mani vannan nennalae vaay naerndhaan

Thooyomaay vandhom thuyil ezhap paaduvaan

Vaayaal munnam munnam maatraadhae ammaa! Nee-

Naeya nilaik kadhavam neekkaelor embaavaay (16)

 

Ambaramae thanneerae sorae aram seyyum

Emberumaan nandhagopaalaa ezhundhiraay

Kombanaarkku ellaam kozhundhae kula vilakkae

Emberumaatti yasodhaay arivuraay

Ambaram ooda aruththu Ongi ulagu alandha

Umbar komaanae urangaadhu ezhundhiraay

Sem por kazhaladich chelvaa baladhaevaa

Umbiyum neeyun urangaelor embaavaay (17)

 

Undhu madha kalitran Odaadha thol valiyan

Nandhagopan marumagalae nappinnaay

Kandham kamazhum kuzhali kadai thiravaay

Vandhu engum kozhi azhaiththana kaan maadhavip-

Pandhal mael pal kaal kuyilinangal koovina kaan

Pandhu aar virali un maiththunan paer paadach

Chendhaamaraik kaiyaal seeraar valai olippa

Vandhu thiravaay magizhndhaelor embaavaay (18)

 

Kuththu vilakkeriya kottuk kaal kattil mael

Meththenra pancha sayanaththin mael aerik

Koththalar poonguzhal nappinnai kongai mael

Vaiththuk kidandha malar maarbaa vaay thiravaay

Maith thadam kanninaay nee un manaalanai

Eththanai podhum thuyilezha ottaay kaan

Eththanaiyaelum pirivu aatragillaayaal

Thaththuvam anru thagavaelor embaavaay (19)

 

Muppaththu moovar amararkku mun senru

Kappam thavirkkum kaliyae thuyil ezhaay

Seppam udaiyaay thiral udaiyaay setraarkku-

Veppam kodukkum vimalaa thuyil ezhaay

Seppenna men mulaich chevvaaych chiru marungul

Nappinnai nangaay thiruvae thuyil ezhaay

Ukkamum thattoliyum thandhu un manaalanai

Ippodhae emmai neeraattaelor embaavaay (20)

 

Aetra kalangal edhir pongi meedhalippa

Maatraadhae paal soriyum vallal perum pasukkal

Aatrap padaiththaan maganae arivuraay

Ootram udaiyaay periyaay ulaginil-

Thotramaay ninra sudarae thuyil ezhaay

Maatraar unakku vali tholaindhu un vaasar kan

Aatraadhu vandhu un adi paniyumaa polae

Potriyaam vandhom pugazhndhaelor embaavaay (21)

 

Angkan maanyaalaththu arasar abimaana-

Pangamaay vandhu nin pallik kattir keezhae

Sangam iruppaar pol vandhu thalaippeydhom

Kingini vaaych cheydha thaamaraip poop polae

Sengan chiruch chiridhae emmael vizhiyaavo

Thingalum aadhiththanum ezhundhaar pol

Angkan irandum kondu engal mael nokkudhiyael

Engal mael saabam izhindhaelor embaavaay (22)

 

Maari malai muzhainchil mannik kidandhu urangum

Seeriya singam arivutruth thee vizhiththu

Vaeri mayir ponga eppaadum paerndhu udhari

Moori nimirndhu muzhangip purappattup

Podharumaa polae nee poovaippoo vannaa un-

Koyil ninru ingnganae pondharulik koppudaiya-

Seeriya singaasanaththu irundhu yaam vandha-

Kaariyam aaraayndhu arulaelor embaavaay (23)

 

Anru iv ulagam alandhaay adi potri

Senranguth thenilangai setraay thiral potri

Ponrach chakatam udhaiththaay pugazh potri

Kanru kunilaa erindhaay kazhal potri

Kunru kudaiyaay eduththaay gunam potri

Venru pagai kedukkum nin kaiyil vael potri

Enrenrum un saevagamae aeththip parai kolvaan

Inru yaam vandhom irangaelor embaavaay (24)

 

Oruthi maganaay pirandhu Oriravil-

Oruthi maganaay oliththu valarath

Tharikkilaan aagith thaan theengu ninaindha

Karuththaip pizhaippiththuk kanchan vayitril

Neruppenna ninra nedumaalae!, unnai-

Aruththiththu vandhom parai tharudhiyaagil

Thiruththakka selvamum saevagamum yaam paadi

Varuththamum theerndhu magizhndhaelor embaavaay (25)

 

Maalae! Manivannaa! Maargazhi neeraaduvaan

Maelaiyaar seyvanagal vaenduvana kaettiyael

Nyaalaththai ellaam nadunga muralvana

Paal anna vannaththu un paancha sanniyamae

Polvana sankangal poyp paadudaiyanavae

Saalap perum paraiyae pallaandu isaippaarae

Kola vilakkae kodiyae vidhaanamae

Aalin ilaiyaay arulaelor embaavaay (26)

 

Koodaarai vellum seer govindhaa un_dhannaip-

Paadip parai kondu yaam perum sammaanam

Naadu pugazhum parisinaal nanraagach

Choodagamae thol valaiyae thodae sevip poovae

Paadagamae enranaiya palagalanum yaam anivom

Aadai uduppom adhan pinnae paar choru

Mooda ney peydhu muzhangai vazhi vaarak

Koodi irundhu kulirndhaelor embaavaay (27)

 

Karavaigal pin senru kaanam saerndhu unbom

Arivu onrum illaadha aayk kulaththu un_dhannaip

Piravi perundhanaip punniyam yaam udaiyom

Kurai onrum illaadha govindhaa un_dhannodu-

Uravael namakku ingu ozhikka ozhiyaadhu

Ariyaadha pillaigalom anbinaal un_dhannai

Siru paer azhaiththanam seeri arulaadhae

Iraivaa nee thaaraay paraiyaelor embaavaay (28)

 

Sitram siru kaalae vandhu unnai saeviththu un-

Potraamarai adiyae potrum porul kaelaay

Petram maeyththu unnum kulaththil pirandhu nee-

Kutraeval engalaik kollaamal pogaadhu

Itraip parai kolvaan anru kaan govindhaa

Etraikkum aezh aezh piravikkum un thannodu-

Utromae aavom unakkae naam aatcheyvom

Matrai nam kaamangal maatraelor embaavaay (29)

 

Vangak kadal kadaindha maadhavanai kaesavanai

Thingal thirumugaththu saey izhaiyaar senru irainchi

Angap parai konda aatrai ani pudhuvaip-

Painkamalath than theriyal battar piraan kodhai sonna

Sangath thamizh maalai muppadhum thappaamae

Ingu ipparisuraippaar eerirandu maal varaiththol

Sengan thirumugaththuch chelvath thirumaalaal

Engum thiruvarul petru inburuvar embaavaay (30)

You can download Thiruppavai Lyrics in English PDF by clicking on the following download button.

Thiruppavai Lyrics in English pdf

Thiruppavai Lyrics in English PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of Thiruppavai Lyrics in English PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Thiruppavai Lyrics in English is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *