தமிழ் வழி கல்வி சான்றிதழ் படிவம் PDF

தமிழ் வழி கல்வி சான்றிதழ் படிவம் PDF Download

தமிழ் வழி கல்வி சான்றிதழ் படிவம் PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of தமிழ் வழி கல்வி சான்றிதழ் படிவம் for free using the download button.

Tags:

தமிழ் வழி கல்வி சான்றிதழ் படிவம் PDF Summary

Hello friends, here we are going to offer தமிழ் வழி கல்வி சான்றிதழ் படிவம் PDF 2022 / Tamil Way Education Certificate Form PDF to help our daily users. The Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) has announced a toll-free number for inquiries regarding the uploading of Tamil certificates. In this article, we have also provided other information to help the students.
விண்ணப்பதாரர்கள், இப்படிவங்களை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுவதோடு, புதிய வடிவத்தில் உள்ள தமிழ் வழியில் பயின்ற சான்றிதழ் உரிய அலுவலரிடமிருந்து பெற்று 100 கேபி முதல் 200 கேபி அளவில் ஸ்கோன் செய்து அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம் நடத்தும் அரசு இ-சேவை மையங்கள் மூலமாக பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.

தமிழ் வழி கல்வி சான்றிதழ் படிவம் PDF 2022 | Tamil Way Education Certificate Form PDF

1. நியமனம் – அறிவிக்கை – விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவுரைகள்.
2. படிவங்கள் மற்றும் பதிவிறக்கங்கள் – விண்ணப்பதாரர் தொடர்பான படிவங்கள் – தமிழ் வழியில் படித்ததற்கான சான்றிதழ் படிவம்
Here you can download the தமிழ் வழி கல்வி சான்றிதழ் படிவம் PDF 2022 by click on the link given below.

தமிழ் வழி கல்வி சான்றிதழ் படிவம் PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of தமிழ் வழி கல்வி சான்றிதழ் படிவம் PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If தமிழ் வழி கல்வி சான்றிதழ் படிவம் is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.