సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam PDF in Telugu

సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam Telugu PDF Download

సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam in Telugu for free using the download button.

సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam Telugu PDF Summary

Friends, here we are going to share సూర్యాష్టకం PDF / Surya Ashtakam PDF in Telugu language with you. In Vedic astrology, Lord Surya is considered very significant and important. Lord Surya is not only playing a vital role in astrology but also in numerology. In numerology, number 1 depicts the Surya and the Surya is the deities who represent social status, respect, employment, and health. If you can praise the Lord Surya, you will earn s lot of goodwill in your life. Surya Ashtakam which also know as Aditya Ashtakam is a very effective hymn that helps you to seek the blessing of lord Surya.

వేద జ్యోతిష్యంలో, సూర్య భగవానుడు చాలా ముఖ్యమైన మరియు ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడ్డాడు. సూర్య భగవానుడు జ్యోతిష్యంలో మాత్రమే కాకుండా సంఖ్యాశాస్త్రంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. సంఖ్యాశాస్త్రంలో, సంఖ్య 1 సూర్యుడిని వర్ణిస్తుంది మరియు సూర్య సామాజిక స్థితి, గౌరవం, ఉద్యోగం మరియు ఆరోగ్యాన్ని సూచించే దేవతలు. మీరు సూర్య భగవానుడిని స్తుతించగలిగితే, మీరు మీ జీవితంలో చాలా మంచిని పొందుతారు. ఆదిత్య అష్టకం అని కూడా పిలువబడే సూర్య అష్టకం చాలా ప్రభావవంతమైన శ్లోకం, ఇది సూర్య భగవానుని ఆశీర్వాదం పొందడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

సూర్యాష్టకం PDF | Surya Ashtakam PDF in Telugu

|| సూర్యాష్టకం ||

ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర

దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే

సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం

శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహం

మహాపాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరం

మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయు మాకాశ మేవచ

ప్రభుంచ సర్వ లోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

బంధూక పుష్ప సంకాశం హార కుండల భూషితం

ఏక చక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

విశ్వేశం విశ్వ కర్తారం మహా తేజః ప్రదీపనం

మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

తం సూర్యం జగతాం నాధం జ్నాన విజ్నాన మోక్షదం

మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడా ప్రణాశనం

అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్ భవేత్

ఆమిషం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్ధినే

సప్త జన్మ భవేద్రోగీ జన్మ కర్మ దరిద్రతా

స్త్రీ తైల మధు మాంసాని హస్త్యజేత్తు రవేర్ధినే

న వ్యాధి శోక దారిద్ర్యం సూర్య లోకం స గచ్ఛతి

ఇతి శ్రీ శివప్రోక్తం శ్రీ సూర్యాష్టకం సంపూర్ణం

Surya Ashtakam Benefits in Telugu

విశ్వవ్యాప్త పాలకుడు, దీర్ఘాయువు, మంచి ఆరోగ్యం మరియు సంపదతో మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి, ప్రజలు వ్యాధుల నుండి బయటపడటానికి సహాయపడే తన శక్తితో ప్రపంచాన్ని ఆశీర్వదించిన సూర్య దేవ్, నేను మీకు నమస్కరిస్తున్నాను.

ఈ మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా, మీరు మీ మనస్సును శాంతింపజేయవచ్చు మరియు లోపల దేవుని ఉనికిని అనుభవించవచ్చు. ఇంకా, మీ మనస్సు మరియు శరీరంలో ఆశ్రయం కోరుకునే ప్రతికూలతలతో పోరాడే శక్తిని మీరు పొందవచ్చు.

You may also read :

श्री सूर्य अष्टकम संस्कृत / Surya Ashtakam Lyrics PDF in Sanskrit

You can download the సూర్యాష్టకం PDF / Surya Ashtakam PDF in Telugu or Aditya Ashtakam in Telugu pdf by clicking on the following download button.

సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam pdf

సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *