ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ | Sukhmani Sahib PDF in Punjabi

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ | Sukhmani Sahib Punjabi PDF Download

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ | Sukhmani Sahib in Punjabi PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ | Sukhmani Sahib in Punjabi for free using the download button.

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ | Sukhmani Sahib Punjabi PDF Summary

Sukhmani Sahib ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 192 ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗ ਧਰਮ 262 ਤੋਂ ਅੰਗ 296 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਜੀਵਿਤ ਗੁਰੂ ਹੈ। 35 ਗਿਣਤੀ). ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ (ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਲਿਖਣਾ) 5 ਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ (1563–1606) ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 1602 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ)। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ’ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ) ਜਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪੂਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.
Below you can download the Sukhmani Sahib PDF (ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ) in Punjabi language by click on the “Download PDF Now” button.

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ | Sukhmani Sahib pdf

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ | Sukhmani Sahib PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ | Sukhmani Sahib PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ | Sukhmani Sahib is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.