Siddha Kunjika Stotram PDF

Siddha Kunjika Stotram PDF Download

Free download PDF of Siddha Kunjika Stotram using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

Siddha Kunjika Stotram - Description

Dear readers, here we are posting Siddha Kunjika Stotram PDF in English for all of you. Siddha Kunjika Stotram is one of the most powerful hymns which is dedicated to the various forms of goddess Aadi Shakti. It was originally written in the Sanskrit language. The text of Siddha Kunjika Stotra PDF is extremely beneficial for people.

The person who recites the complete text of Maa Durga in adverse circumstances ends all his sufferings. If you are getting afraid of anything or having problems due to known and unknown enemies then you should definitely recite the Siddha Kunjika Stotram with full reverence to get rid of it.

Siddha Kunjika Stotram PDF in English

ōṃ asya śrīkuñjikāstōtramantrasya sadāśiva ṛṣiḥ, anuṣṭup Chandaḥ,

śrītriguṇātmikā dēvatā, ōṃ aiṃ bījaṃ, ōṃ hrīṃ śaktiḥ, ōṃ klīṃ kīlakam,

mama sarvābhīṣṭasiddhyarthē japē viniyōgaḥ ।

śiva uvācha

śṛṇu dēvi pravakṣyāmi kuñjikāstōtramuttamam ।

yēna mantraprabhāvēṇa chaṇḍījāpaḥ śubhō bhavēt ॥ 1 ॥

na kavachaṃ nārgalāstōtraṃ kīlakaṃ na rahasyakam ।

na sūktaṃ nāpi dhyānaṃ cha na nyāsō na cha vārchanam ॥ 2 ॥

kuñjikāpāṭhamātrēṇa durgāpāṭhaphalaṃ labhēt ।

ati guhyataraṃ dēvi dēvānāmapi durlabham ॥ 3 ॥

gōpanīyaṃ prayatnēna svayōniriva pārvati ।

māraṇaṃ mōhanaṃ vaśyaṃ stambhanōchchāṭanādikam ।

pāṭhamātrēṇa saṃsiddhyēt kuñjikāstōtramuttamam ॥ 4 ॥

atha mantraḥ ।

ōṃ aiṃ hrīṃ klīṃ chāmuṇḍāyai vichchē ।

ōṃ glauṃ huṃ klīṃ jūṃ saḥ jvālaya jvālaya jvala jvala prajvala prajvala

aiṃ hrīṃ klīṃ chāmuṇḍāyai vichchē jvala haṃ saṃ laṃ kṣaṃ phaṭ svāhā ॥ 5 ॥

iti mantraḥ ।

namastē rudrarūpiṇyai namastē madhumardini ।

namaḥ kaiṭabhahāriṇyai namastē mahiṣārdini ॥ 6 ॥

namastē śumbhahantryai cha niśumbhāsuraghātini ।

jāgrataṃ hi mahādēvi japaṃ siddhaṃ kuruṣva mē ॥ 7 ॥

aiṅkārī sṛṣṭirūpāyai hrīṅkārī pratipālikā ।

klīṅkārī kāmarūpiṇyai bījarūpē namō’stu tē ॥ 8 ॥

chāmuṇḍā chaṇḍaghātī cha yaikārī varadāyinī ।

vichchē chābhayadā nityaṃ namastē mantrarūpiṇi ॥ 9 ॥

dhāṃ dhīṃ dhūṃ dhūrjaṭēḥ patnī vāṃ vīṃ vūṃ vāgadhīśvarī ।

krāṃ krīṃ krūṃ kālikā dēvi śāṃ śīṃ śūṃ mē śubhaṃ kuru ॥ 10 ॥

huṃ huṃ huṅkārarūpiṇyai jaṃ jaṃ jaṃ jambhanādinī ।

bhrāṃ bhrīṃ bhrūṃ bhairavī bhadrē bhavānyai tē namō namaḥ ॥ 11 ॥

aṃ kaṃ chaṃ ṭaṃ taṃ paṃ yaṃ śaṃ vīṃ duṃ aiṃ vīṃ haṃ kṣam ।

dhijāgraṃ dhijāgraṃ trōṭaya trōṭaya dīptaṃ kuru kuru svāhā ॥ 12 ॥

pāṃ pīṃ pūṃ pārvatī pūrṇā khāṃ khīṃ khūṃ khēcharī tathā ।

sāṃ sīṃ sūṃ saptaśatī dēvyā mantrasiddhiṃ kuruṣva mē ॥ 13 ॥

kuñjikāyai namō namaḥ ।

idaṃ tu kuñjikāstōtraṃ mantrajāgartihētavē ।

abhaktē naiva dātavyaṃ gōpitaṃ rakṣa pārvati ॥ 14 ॥

yastu kuñjikayā dēvi hīnāṃ saptaśatīṃ paṭhēt ।

na tasya jāyatē siddhiraraṇyē rōdanaṃ yathā ॥ 15 ॥

iti śrīrudrayāmalē gaurītantrē śivapārvatīsaṃvādē kuñjikāstōtraṃ sampūrṇam ।

Siddha Kunjika Stotram Benefits in English

  • The recitation of this Stotra is going to remove the problems and obstacles in the life of a person.
  • Those who are going through any type of critical disease for a long time then should recite this divine hymn during the nine days of Navratri.
  • If one wants to get success, wisdom and happiness in life then this hymn is very a magical solution for it.
  • If you want to easily please goddess Durga Ji then must recite this hymn with dedication.
  • There are many devotees of Maa Adishkti who recite Siddha Kunjika Stotram every day to seek the ultimate blessings of Her.

You may also like:

माँ कात्यायनी माता स्तोत्र पाठ | Maa Katyayani Devi Stotram in Sanskrit
स्कंदमाता स्तोत्र | Skandamata Stotram in Sanskrit
Mahishasura Mardini Stotram
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र | Siddha Kunjika Stotram in Sanskrit
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र | Siddha Kunjika Stotram in Hindi
सरस्वती स्तोत्र PDF | Saraswati Stotram in Sanskrit
कनकधारा स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित | Kanakadhara Stotram in Hindi

To Siddha Kunjika Stotram English PDF Download, you can click on the following download button.

Download Siddha Kunjika Stotram PDF using below link

REPORT THISIf the download link of Siddha Kunjika Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Siddha Kunjika Stotram is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *