ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram PDF Tamil

ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram Tamil PDF Download

Free download PDF of ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram Tamil using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram Tamil - Description

ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram PDF
னமஸ்தே‌உஸ்து மஹாமாயே ஶ்ரீபீடே ஸுரபூஜிதே |
ஶங்கசக்ர கதாஹஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 1 ||
னமஸ்தே கருடாரூடே கோலாஸுர பயங்கரி |
ஸர்வபாபஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 2 ||
ஸர்வஜ்ஞே ஸர்வவரதே ஸர்வ துஷ்ட பயம்கரி |
ஸர்வதுஃக ஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 3 ||
ஸித்தி புத்தி ப்ரதே தேவி புக்தி முக்தி ப்ரதாயினி |
மன்த்ர மூர்தே ஸதா தேவி மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 4 ||
ஆத்யன்த ரஹிதே தேவி ஆதிஶக்தி மஹேஶ்வரி |
யோகஜ்ஞே யோக ஸம்பூதே மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 5 ||
ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம மஹாரௌத்ரே மஹாஶக்தி மஹோதரே |
மஹா பாப ஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 6 ||
பத்மாஸன ஸ்திதே தேவி பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணி |
பரமேஶி ஜகன்மாதஃ மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 7 ||
ஶ்வேதாம்பரதரே தேவி னானாலங்கார பூஷிதே |
ஜகஸ்திதே ஜகன்மாதஃ மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 8 ||
மஹாலக்ஷ்மஷ்டகம் ஸ்தோத்ரம் யஃ படேத் பக்திமான் னரஃ |
ஸர்வ ஸித்தி மவாப்னோதி ராஜ்யம் ப்ராப்னோதி ஸர்வதா ||
ஏககாலே படேன்னித்யம் மஹாபாப வினாஶனம் |
த்விகால்ம் யஃ படேன்னித்யம் தன தான்ய ஸமன்விதஃ ||
த்ரிகாலம் யஃ படேன்னித்யம் மஹாஶத்ரு வினாஶனம் |
மஹாலக்ஷ்மீ ர்பவேன்-னித்யம் ப்ரஸன்னா வரதா ஶுபா ||
[இன்த்யக்றுத ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்ம்யஷ்டக ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்]
You can download complete Shri Mahalakshmi Stotram (Namastestu Mahamaye) PDF by clicking on the following link.

Download ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram PDF using below link

REPORT THISIf the download link of ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *