ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram PDF in Tamil

Download PDF of ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram in Tamil

ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram for free using the download button.

ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram PDF in Tamil

ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram PDF

னமஸ்தே‌உஸ்து மஹாமாயே ஶ்ரீபீடே ஸுரபூஜிதே |
ஶங்கசக்ர கதாஹஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 1 ||

னமஸ்தே கருடாரூடே கோலாஸுர பயங்கரி |
ஸர்வபாபஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 2 ||

ஸர்வஜ்ஞே ஸர்வவரதே ஸர்வ துஷ்ட பயம்கரி |
ஸர்வதுஃக ஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 3 ||

ஸித்தி புத்தி ப்ரதே தேவி புக்தி முக்தி ப்ரதாயினி |
மன்த்ர மூர்தே ஸதா தேவி மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 4 ||

ஆத்யன்த ரஹிதே தேவி ஆதிஶக்தி மஹேஶ்வரி |
யோகஜ்ஞே யோக ஸம்பூதே மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 5 ||

ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம மஹாரௌத்ரே மஹாஶக்தி மஹோதரே |
மஹா பாப ஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 6 ||

பத்மாஸன ஸ்திதே தேவி பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணி |
பரமேஶி ஜகன்மாதஃ மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 7 ||

ஶ்வேதாம்பரதரே தேவி னானாலங்கார பூஷிதே |
ஜகஸ்திதே ஜகன்மாதஃ மஹாலக்ஷ்மி னமோ‌உஸ்து தே || 8 ||

மஹாலக்ஷ்மஷ்டகம் ஸ்தோத்ரம் யஃ படேத் பக்திமான் னரஃ |
ஸர்வ ஸித்தி மவாப்னோதி ராஜ்யம் ப்ராப்னோதி ஸர்வதா ||

ஏககாலே படேன்னித்யம் மஹாபாப வினாஶனம் |
த்விகால்ம் யஃ படேன்னித்யம் தன தான்ய ஸமன்விதஃ ||

த்ரிகாலம் யஃ படேன்னித்யம் மஹாஶத்ரு வினாஶனம் |
மஹாலக்ஷ்மீ ர்பவேன்-னித்யம் ப்ரஸன்னா வரதா ஶுபா ||

[இன்த்யக்றுத ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்ம்யஷ்டக ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்]

You can download complete Shri Mahalakshmi Stotram (Namastestu Mahamaye) PDF by clicking on the following link.

ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram pdf

ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் | Shri Mahalakshmi Stotram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *