શનિ અષ્ટોત્તર શત નામાવલી | Shani Ashtottara Shatanamavali PDF in Gujarati

Download PDF of શનિ અષ્ટોત્તર શત નામાવલી | Shani Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

Leave a Comment / Feedback

Download શનિ અષ્ટોત્તર શત નામાવલી | Shani Ashtottara Shatanamavali PDF for free from pdffile.co.in using the direct download link given below.

શનિ અષ્ટોત્તર શત નામાવલી | Shani Ashtottara Shatanamavali in Gujarati

શનિ અષ્ટોત્તર શત નામાવલી પીડીએફ ગુજરાતી | Shani Ashtottara Shatanamavali in Gujarati :

શ્રી શનિ અષ્ટોત્તમ શટનમાવલી ​​એ શનિદેવના 108 પવિત્ર નામોનું સંકલન છે, જેનો શનિદેવનો વિશેષ આશીર્વાદ દરરોજ જાપ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. શનિદેવને ન્યાયનો ભગવાન માનવામાં આવે છે, તે દરેક વ્યક્તિને તેના હુકમ પ્રમાણે કર્મ આપે છે. જો શનિનો પડછાયો અથવા સાડા સાત ભાગ તમે આગળ વધી રહ્યો છે અથવા જો તમારી કુંડળીમાં શનિ નકારાત્મક સ્થિતિમાં છે, તો તમારે દરરોજ શ્રી શનિ અષ્ટોત્તર સત્તમમાવલીનો જાપ કરવો જોઈએ. શ્રી શનિ કોઈપણ રાશિ માટે અષ્ટોત્તર સત્નામાવલીના દૈવી મંત્રોનો જાપ કરી શકે છે, પરંતુ મકર અને કુંભ રાશિના લોકોને અપાર લાભ મળે છે.

 

શનિ અષ્ટોત્તર શતાનમાવલી ​​ગીત ગુજરાતી | Shani Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati :

 

॥ શનિ અષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

 

શનિ બીજ મન્ત્ર – ૐ પ્રાઁપ્રીં પ્રૌં સઃ શનૈશ્ચરાય નમઃ ॥

 

ૐ શનૈશ્ચરાય નમઃ ॥

ૐ શાન્તાય નમઃ ॥

ૐ સર્વાભીષ્ટપ્રદાયિનેનમઃ ॥

ૐ શરણ્યાય નમઃ ॥

ૐ વરેણ્યાય નમઃ ॥

ૐ સર્વેશાય નમઃ ॥

ૐ સૌમ્યાય નમઃ ॥

ૐ સુરવન્દ્યાય નમઃ ॥

ૐ સુરલોકવિહારિણે નમઃ ॥

ૐ સુખાસનોપવિષ્ટાય નમઃ ॥ ૧૦

ૐ સુન્દરાય નમઃ ॥

ૐ ઘનાય નમઃ ॥

ૐ ઘનરૂપાય નમઃ ॥

ૐ ઘનાભરણધારિણેનમઃ ॥

ૐ ઘનસારવિલેપાય નમઃ ॥

ૐ ખદ્યોતાય નમઃ ॥

ૐ મન્દાય નમઃ ॥

ૐ મન્દચેષ્ટાય નમઃ ॥

ૐ મહનીયગુણાત્મને નમઃ ॥

ૐ મર્ત્યપાવનપદાય નમઃ ॥ ૨૦

ૐ મહેશાય નમઃ ॥

ૐ છાયાપુત્રાય નમઃ ॥

ૐ શર્વાય નમઃ ॥

ૐ શતતૂણીરધારિણે નમઃ ॥

ૐ ચરસ્થિરસ્વભાવાય નમઃ ॥

ૐ અચઞ્ચલાય નમઃ ॥

ૐ નીલવર્ણાય નમઃ ॥

ૐ નિત્યાય નમઃ ॥

ૐ નીલાઞ્જનનિભાય નમઃ ॥

ૐ નીલામ્બરવિભૂશણાય નમઃ ॥ ૩૦

ૐ નિશ્ચલાય નમઃ ॥

ૐ વેદ્યાય નમઃ ॥

ૐ વિધિરૂપાય નમઃ ॥

ૐ વિરોધાધારભૂમયે નમઃ ॥

ૐ ભેદાસ્પદસ્વભાવાય નમઃ ॥

ૐ વજ્રદેહાય નમઃ ॥

ૐ વૈરાગ્યદાય નમઃ ॥

ૐ વીરાય નમઃ ॥

ૐ વીતરોગભયાય નમઃ ॥

ૐ વિપત્પરમ્પરેશાય નમઃ ॥ ૪૦

ૐ વિશ્વવન્દ્યાય નમઃ ॥

ૐ ગૃધ્નવાહાય નમઃ ॥

ૐ ગૂઢાય નમઃ ॥

ૐ કૂર્માઙ્ગાય નમઃ ॥

ૐ કુરૂપિણે નમઃ ॥

ૐ કુત્સિતાય નમઃ ॥

ૐ ગુણાઢ્યાય નમઃ ॥

ૐ ગોચરાય નમઃ ॥

ૐ અવિદ્યામૂલનાશાય નમઃ ॥

ૐ વિદ્યાવિદ્યાસ્વરૂપિણેનમઃ ॥ ૫૦

ૐ આયુષ્યકારણાય નમઃ ॥

ૐ આપદુદ્ધર્ત્રે નમઃ ॥

ૐ વિષ્ણુભક્તાય નમઃ ॥

ૐ વશિનેનમઃ ॥

ૐ વિવિધાગમવેદિનેનમઃ ॥

ૐ વિધિસ્તુત્યાય નમઃ ॥

ૐ વન્દ્યાય નમઃ ॥

ૐ વિરૂપાક્ષાય નમઃ ॥

ૐ વરિષ્ઠાય નમઃ ॥

ૐ ગરિષ્ઠાય નમઃ ॥ ૬૦

ૐ વજ્રાઙ્કુશધરાય નમઃ ॥

ૐ વરદાભયહસ્તાય નમઃ ॥

ૐ વામનાય નમઃ ॥

ૐ જ્યેષ્ઠાપત્નીસમેતાય નમઃ ॥

ૐ શ્રેષ્ઠાય નમઃ ॥

ૐ મિતભાષિણેનમઃ ॥

ૐ કષ્ટૌઘનાશકર્ત્રેનમઃ ॥

ૐ પુષ્ટિદાય નમઃ ॥

ૐ સ્તુત્યાય નમઃ ॥

ૐ સ્તોત્રગમ્યાય નમઃ ॥ ૭૦

ૐ ભક્તિવશ્યાય નમઃ ॥

ૐ ભાનવેનમઃ ॥

ૐ ભાનુપુત્રાય નમઃ ॥

ૐ ભવ્યાય નમઃ ॥

ૐ પાવનાય નમઃ ॥

ૐ ધનુર્મણ્ડલસંસ્થાય નમઃ ॥

ૐ ધનદાય નમઃ ॥

ૐ ધનુષ્મતે નમઃ ॥

ૐ તનુપ્રકાશદેહાય નમઃ ॥

ૐ તામસાય નમઃ ॥ ૮૦

ૐ અશેષજનવન્દ્યાય નમઃ ॥

ૐ વિશેશફલદાયિનેનમઃ ॥

ૐ વશીકૃતજનેશાય નમઃ ॥

ૐ પશૂનાં પતયેનમઃ ॥

ૐ ખેચરાય નમઃ ॥

ૐ ખગેશાય નમઃ ॥

ૐ ઘનનીલામ્બરાય નમઃ ॥

ૐ કાઠિન્યમાનસાય નમઃ ॥

ૐ આર્યગણસ્તુત્યાય નમઃ ॥

ૐ નીલચ્છત્રાય નમઃ ॥ ૯૦

ૐ નિત્યાય નમઃ ॥

ૐ નિર્ગુણાય નમઃ ॥

ૐ ગુણાત્મને નમઃ ॥

ૐ નિરામયાય નમઃ ॥

ૐ નિન્દ્યાય નમઃ ॥

ૐ વન્દનીયાય નમઃ ॥

ૐ ધીરાય નમઃ ॥

ૐ દિવ્યદેહાય નમઃ ॥

ૐ દીનાર્તિહરણાય નમઃ ॥

ૐ દૈન્યનાશકરાય નમઃ ॥ ૧૦૦

ૐ આર્યજનગણ્યાય નમઃ ॥

ૐ ક્રૂરાય નમઃ ॥

ૐ ક્રૂરચેષ્ટાય નમઃ ॥

ૐ કામક્રોધકરાય નમઃ ॥

ૐ કલત્રપુત્રશત્રુત્વકારણાય નમઃ ॥

ૐ પરિપોષિતભક્તાય નમઃ ॥

ૐ પરભીતિહરાય નમઃ ॥

ૐ ભક્તસંઘમનોઽભીષ્ટફલદાય નમઃ ॥

 

॥ ઇતિ શનિ અષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણમ્ ॥

 

શનિ અષ્ટોત્તમ શતાનમાવલીના ફાયદા અને મહત્વ | Shani Ashtottara Shatanamavali Benefits & Significance in Gujarati :

 • શનિ અષ્ટોત્તમ શતાનમાવલી ​​નિયમિત જાપ કરવાથી આજીવિકા સંબંધિત સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવે છે.
 • શનિદેવના આ દૈવી મંત્રોના પાઠ કરવાથી શનિદેવનો વિશેષ આશીર્વાદ મળે છે.
 • કર્ક રાશિના વ્યક્તિઓ કે જેના પર શનિ ચાલે છે અથવા દો half-સાત શનિદેવના આ દિવ્ય 108 નામોનો જાપ કરવો જોઈએ.
 • જો તમને કોઈ લાંબી જટિલ બિમારી છે અને ઘણી બધી સારવાર કર્યા પછી પણ તે ઠીક નથી થઈ રહ્યા, તો શનિ અષ્ટત્તરનો જાપ કરવાથી તમને નિશ્ચિતરૂપે તે રોગમાંથી મુક્તિ મળશે.
 • નોકરી માટે ઇન્ટરવ્યુ આપવામાં મુશ્કેલી અનુભવતા યુવાનોએ પણ સૂર્યાસ્ત પછી આ શનિ સત્નમાવલીનો પાઠ કરવો જોઈએ.
 • પગ અને ઘૂંટણને લગતી સમસ્યાઓના નિદાનમાં, શનિ અષ્ટોત્તરનો પાઠ ઘણી મદદ કરે છે.
 • શનિદેવના આ વૈદિક મંત્રોના પ્રભાવથી વ્યક્તિને તમામ પ્રકારની માનસિક સમસ્યાઓથી રાહત મળે છે.

 

શનિ અષ્ટોત્તર શતાનમાવલી ​​પાઠ પદ્ધતિ ગુજરાતી | Shani Ashtottara Shatanamavali Path Vidhi in Gujarati :

 • જો કે તમે દરરોજ શનિદેવના આ પવિત્ર નામોનો પાઠ કરી શકો છો, પરંતુ દર શનિવારે તેમનો જાપ કરવાથી જીવનમાં તમામ પ્રકારની ખુશી આવે છે.
 • સૌ પ્રથમ, શનિવારે સ્નાન કરો અને પદ્મસન પર પદયાત્રા પર બેસો.
 • હવે તમારી સામે શનિદેવની પ્રતિમા અથવા ફોટોગ્રાફ સ્થાપિત કરો.
 • તે પછી, શનિદેવને વિનંતી કરો અને તેમને મુદ્રામાં લાવો.
 • શનિદેવની સામે સરસવના તેલનો ચોરસ દીવો પ્રગટાવો.
 • તે પછી શનિ અષ્ટોત્તર સત્નામાવલીનો શ્રદ્ધાપૂર્વક જાપ કરો.
 • જાપ પૂર્ણ થયા પછી શનિ બીજ મંત્રનો જાપ તમારી ઈચ્છા મુજબ “ઓમ પ્રાણ પ્ર્યં પ્રમ સંસં શાંસારાય નમh”.
 • હવે સરસવના તેલના દીવડાથી શનિદેવની આરતી કરો અને તેમના આશીર્વાદ લો.

 

શનિ અષ્ટોત્તમ શતાનમાવલી ​​ગુજરાતી પીડીએફ મફત ડાઉનલોડ કરવા માટે, નીચે આપેલ ડાઉનલોડ બટન પર ક્લિક કરો: –

You can download Shani Ashtottara Shatanamavali in Gujarati PDF by clicking on the following download button which is given below.

શનિ અષ્ટોત્તર શત નામાવલી | Shani Ashtottara Shatanamavali PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of શનિ અષ્ટોત્તર શત નામાવલી | Shani Ashtottara Shatanamavali PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If શનિ અષ્ટોત્તર શત નામાવલી | Shani Ashtottara Shatanamavali is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *