Setu Abhyas 2022 23 PDF in Marathi

Setu Abhyas 2022 23 Marathi PDF Download

Setu Abhyas 2022 23 in Marathi PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of Setu Abhyas 2022 23 in Marathi for free using the download button.

Setu Abhyas 2022 23 Marathi PDF Summary

Hello Friends, today we are going to upload the Setu Abhyas 2022 23 PDF to assist you all. Setu Abhyas 2022 Setu syllabus pdf download In the academic year 2022-23 Bridge Course 2022-23 from the state level, this restructured Setu study will be implemented for all students. Regular schools have not been able to start in the last two years due to the outbreak of the coronavirus. Below we have also provided a direct download link for Setu Abhyaskram 2022 23 PDF.
या आव्हानात्मक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांचे अध्ययन ढासळल्याचे विविध सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. तसेच, राष्ट्रीय संपादकीय सर्वेक्षण 2021 नुसार, राज्यातील भाषा, गणित, विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रातील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत आहे. या सर्वाचा परिणाम शाळेच्या गुणवत्तेवर होत असून विद्यार्थ्यांना वर्गनिहाय व विषयनिहाय क्षमता संपादन करण्यात अडचणी येत आहेत. या कारणास्तव, पुनर्रचित पूल अभ्यास 2022-23 लागू केला जाईल.

Setu Abhyas 2022 23 PDF – Download Links

विषय – मराठी

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी
1. इयत्ता २ री सेतू अभ्यास Download Download Download
2. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download
3. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download
4. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
5. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
6. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
7. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
8. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
9. इयत्ता १० वी सेतू अभ्यास Download Download Download

Setu Abhyaskram 2022 23 PDF

विषय – गणित

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी
1. इयत्ता २ री सेतू अभ्यास Download Download Download
2. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download
3. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download
4. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
5. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
6. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
7. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
8. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
9. इयत्ता १० वी सेतू अभ्यास Download Download Download

Bridge Course 2022 23 PDF

विषय – इंग्रजी

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी
1. इयत्ता २ री सेतू अभ्यास Download Download Download
2. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download
3. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download
4. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
5. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
6. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
7. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
8. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
9. इयत्ता १० वी सेतू अभ्यास Download Download Download
विषय – विज्ञान

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी
1. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download
2. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download
3. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
4. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
5. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
6. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
7. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
8. इयत्ता १० वी-I सेतू अभ्यास Download Download Download
8. इयत्ता १० वी-II सेतू अभ्यास Download Download Download
विषय – सामाजिक शास्त्रे

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी
1. इयत्ता ३ री परिसर अभ्यास Download Download Download Download
2. इयत्ता ४ थी परिसर अभ्यास Download Download Download Download
3. इयत्ता ५ वी परिसर अभ्यास Download Download EVS-1 Download | EVS-2 Download
4. इयत्ता ६ वी सामाजिक शास्त्र Download Download History Download | Geography Download
5. इयत्ता ७ वी इतिहास,नागरिकशास्त्र Download Download History Download
6. इयत्ता ७ वी भूगोल Download Download Geography Download
7. इयत्ता ८ वी इतिहास,नागरिकशास्त्र Download Download History Download
8. इयत्ता ८ वी भूगोल Download Download Geography Download
9. इयत्ता ९ वी इतिहास,नागरिकशास्त्र Download Download History Download
10. इयत्ता ९ वी भूगोल Download Download Geography Download
11. इयत्ता १० वी इतिहास,राज्यशास्त्र Download Download History Download
12. इयत्ता १० वी भूगोल Download Download Geography Download

Setu Abhyas 2022 23 PDF

Medium: English

Subject: English (Higher Level)

Sr. No. Standard Download Pre Test
1. इयत्ता २ री सेतू अभ्यास Download Download Download
2. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download
3. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download
4. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
5. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
6. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
7. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
8. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
9. इयत्ता १० वी सेतू अभ्यास Download Download Download
Subject : Mathematics

Sr. No. Standard Download Pre Test
1. इयत्ता २ री सेतू अभ्यास Download Download Download
2. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download
3. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download
4. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
5. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload
6. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload
7. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload
8. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload
9. इयत्ता १० वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload
Subject : Science

Sr. No. Standard Download Pre Test
1. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download
2. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download
3. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download
4. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload
5. इयत्ता 7 वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload
6. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload
6. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload
7. इयत्ता १० वी-Part 1 सेतू अभ्यास Download DownloadDownload
8. इयत्ता १० वी-Part 2 सेतू अभ्यास Download DownloadDownload

Setu Abhyaskram 2022 23 PDF

Subject : Social Science

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी
1. इयत्ता 3 री सेतू अभ्यास Download
2. इयत्ता 4 री सेतू अभ्यास Download
3. इयत्ता 5 थी सेतू अभ्यास Download
4. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download
5. इयत्ता ७ वी Geography सेतू अभ्यास Download
6. इयत्ता ७ वी History सेतू अभ्यास Download
7. इयत्ता 8 वी Geography सेतू अभ्यास Download
8. इयत्ता 8 वी History सेतू अभ्यास Download
9. इयत्ता 9 वी Geography सेतू अभ्यास Download
10. इयत्ता 9 वी History सेतू अभ्यास Download
11. इयत्ता 10 वी Geography सेतू अभ्यास Download
12. इयत्ता 10 वी History सेतू अभ्यास Download

You can download the Setu Abhyas 2022 23 PDF by clicking on the link given below.

Setu Abhyas 2022 23 PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of Setu Abhyas 2022 23 PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Setu Abhyas 2022 23 is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

One thought on “Setu Abhyas 2022 23

Leave a Reply

Your email address will not be published.