సరె జహాన్ సే మంచి సాహిత్యం | Sare Jahan Se Acha Lyrics PDF in Telugu

Download PDF of సరె జహాన్ సే మంచి సాహిత్యం | Sare Jahan Se Acha Lyrics in Telugu

Report this PDF

Download సరె జహాన్ సే మంచి సాహిత్యం | Sare Jahan Se Acha Lyrics PDF for free using the direct download link given below.

సరె జహాన్ సే మంచి సాహిత్యం | Sare Jahan Se Acha Lyrics in Telugu

మిత్రులారా, ఈ రోజు మేము మీ కోసం సారె జహాన్ సే ఆచా లిరిక్స్ పిడిఎఫ్‌ను అప్‌లోడ్ చేసాము, దీనిలో మీరు దేశం కోసం చాలా అందమైన పంక్తులను చదువుతారు. అధికారికంగా “తరణ-ఇ-హిందీ” అని పిలువబడే ఈ పాట మహమ్మద్ ఇక్బాల్ రాసిన ఉర్దూ భాషా దేశభక్తి పాట. సారే జహాన్ సే అచ్చా పాట/కవితా పిడిఎఫ్ 16 ఆగస్టు 1904 న ఇత్తెహాద్ అనే వారపత్రికలో ప్రచురించబడింది. ఈ పాట యొక్క పంక్తులు మనస్సులో దేశభక్తి భావాలను మేల్కొలుపుతాయి. ఈ పాటను ప్రముఖ గాయని లతా మంగేష్కర్ పాడారు. ఈ పోస్ట్‌లో, సారె జహాన్ సే అచా సాంగ్ లిరిక్స్ PDF / Sare Jahan Se Acha Lyrics Telugu PDF ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి మేము మీకు ప్రత్యక్ష లింక్‌లను కూడా ఇచ్చాము.

సరె జహాన్ సే మంచి సాహిత్యం PDF | Sare Jahan Se Acha Lyrics Telugu PDF

సారే జహాసె అచ్ఛా
హిందుస్తాన్ హమారా హమారా
సారే జహాసె అచ్ఛా
హిందుస్తాన్ హమారా

హమ్ బుల్ బులే హై ఇస్‌కే,
యే గుల్ సితా హమారా హమారా
సారే జహాసె అచ్ఛా
హిందుస్తాన్ హమారా హమారా
సారే జహాసె అచ్ఛా

పరబత్ వో సబ్ సే ఊంఛా
హమ్‌సాయా ఆస్‌మాన్ కా
పరబత్ వో సబ్ సే ఊంఛా
హమ్‌సాయా ఆస్‌మాన్ కా
వో సంతరీ హమారా
వో పాస్‌బా హమారా హమారా

సారే జహాసె అచ్ఛా
హిందుస్తాన్ హమారా హమారా
సారే జహాసె అచ్ఛా

గోదిమే ఖేల్‌తీహై ఇస్‌కీ
హజారో నదియా
గోదిమే ఖేల్‌తీహై ఇస్‌కీ
హజారో నదియా
గుల్‌షన్ హై జిన్‌కే దమ్‌సే
గుల్‌షన్ హై జిన్‌కే దమ్‌సే
రష్‌కే జినా హమారా హమారా

సారే జహాసె అచ్ఛా
హిందుస్తాన్ హమారా హమారా
సారే జహాసె అచ్ఛా

మజ్ – హబ్ నహీ సిఖాతా
ఆపస్‌మె బైర్ రఖ్‌నా
మజ్ – హబ్ నహీ సిఖాతా
ఆపస్‌మె బైర్ రఖ్‌నా
హిందీ హై హమ్ హిందీ హై హమ్ హిందీ హై హమ్ వతన్ హై
హిందుస్తాన్ హమారా హమారా

సారే జహాసె అచ్ఛా
హిందుస్తాన్ హమారా హమారా
సారే జహాసె అచ్ఛా
హిందుస్తాన్ హమారా

హమ్ బుల్ బులే హై ఇస్‌కే,
యే గుల్ సితా హమారా హమారా
సారే జహాసె అచ్ఛా
హిందుస్తాన్ హమారా హమారా
సారే జహాసె అచ్ఛా

సారే జహాసె అచ్ఛా
హిందుస్తాన్ హమారా
హిందుస్తాన్ హమారా
హిందుస్తాన్ హమారా

Here you can download the Sare Jahan Se Acha Lyrics Telugu PDF / సరె జహాన్ సే మంచి సాహిత్యం PDF by click on the link given below.

సరె జహాన్ సే మంచి సాహిత్యం | Sare Jahan Se Acha Lyrics pdf

సరె జహాన్ సే మంచి సాహిత్యం | Sare Jahan Se Acha Lyrics PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of సరె జహాన్ సే మంచి సాహిత్యం | Sare Jahan Se Acha Lyrics PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If సరె జహాన్ సే మంచి సాహిత్యం | Sare Jahan Se Acha Lyrics is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *