సాయి కాశ్ట్ నివాన్ మంత్రం | Sai Kasht Nivaran Mantra PDF in Telugu

Download PDF of సాయి కాశ్ట్ నివాన్ మంత్రం | Sai Kasht Nivaran Mantra in Telugu

Leave a Comment / Feedback

Download సాయి కాశ్ట్ నివాన్ మంత్రం | Sai Kasht Nivaran Mantra PDF for free from using the direct download link given below.

సాయి కాశ్ట్ నివాన్ మంత్రం | Sai Kasht Nivaran Mantra in Telugu

సాయి కాష్ట్ నివారన్ మంత్ర సాహిత్యం

బాధల యొక్క స్పెక్టర్ బాధాకరమైనది, ఇది జీవితంలో గొప్ప బాధను తెచ్చిపెట్టింది.

సంక్షోభానికి హలో చెప్పండి, మీరు తప్ప వేరే సహాయం లేదు.

నా హృదయం మీ విగ్రహాన్ని చుట్టుముడుతుంది, ప్రతి క్షణం ప్రతి షాన్ కీర్తి పాడింది.

నా కష్టాల తుఫాను ఇంటికి వచ్చింది, మీరు నన్ను ఎందుకు మరచిపోయారు

మీరు అమాయకులు మరియు దయగలవారు, మీరు హనుమంతుడు, మీరు బలంగా ఉన్నారు.

మీరు రామ్ మరియు శ్యామ్, మీరు మొత్తం ప్రపంచంలో గొప్పవారు.

మీ తల్లి శారది, మీ మహాకాళి, మీరు నాకు టెలిగ్రాం ఇవ్వమని ప్రార్థిస్తున్నాను.

మీరు మొహమ్మద్ కావచ్చు, పేద నవాజ్ కావచ్చు, నానక్ బనిలో యేసుతో ఉండండి.

మీరు దిగంబర్, మీరు కబీర్, మీరు బుధుడు మరియు మీరు మహావీరుడు.

ప్రపంచం మొత్తం మీ స్థావరాన్ని కలిగి ఉండాలి, నిరాకారంగా ఉండి నిజమైంది.

నేను ప్రేమ విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తున్నాను, సాయి అల్లాహ్ మాట వినండి.

నేను పెదవులపై నవ్వడం లేదు, ఇల్లు దహన మైదానం.

నిర్జనమైన ఏకాంతంలో దయ చూపండి, జీవితం ఒక ఆశీర్వాదంతో అలంకరించబడుతుంది.

పాపాల పాపంతో ఓడిపోవడానికి, మీ యొక్క ఈ సేవకుడిని పిలవండి.

మీరు ఎల్లప్పుడూ సిగ్గును కాపాడారు, ఆలస్యం చేయవద్దు.

నెమ్మదిగా ఒకరు ఓర్పును కోల్పోతారు, మనస్సులో విశ్వాసం మాత్రమే ఏడుస్తుంది.

నా హను నిజం చేసుకోండి, ఒంటరి జీవితంలో రంగు నింపండి.

జీవితం ద్వారా పాపాల భారం, నేను నా జీవితాన్ని కోల్పోయాను.

నాథ్ అవగుణ ఇప్పుడు వెళ్ళిపో, దు ఖాల అల నుండి బయటకు రండి.

నేను పాపాల గనిని, తెలివైనవాడిని నేను అజ్ఞానుని, నేను అజ్ఞానుని.

నేను నా పాదాలకు చేసిన పాపాలను మరచిపోతున్నాను, ఈ పాదాల దుమ్ముతో రెండు జీవితాలను తీగలాడుతున్నాను.

మీరు శిధిలమైన ఇంటిని ఏర్పాటు చేసారు, మీరు కూడా నీటితో ఒక దీపం వెలిగించారు.

మీరు షిర్డీని తీర్థయాత్రల ప్రదేశంగా, చిన్న గ్రామంలో స్వర్గాన్ని అలంకరించారు.

కష్టాలను తీర్చండి మరియు పాపాన్ని శపించండి, ప్రేమగల దయను చూడండి.

మీ బానిసగా నన్ను తప్పించవద్దు, నేను కింద పడిపోతున్నాను, సాయిని నిర్వహించండి.

సైజీ బిడ్డ, నేను అనాధను, పగలు, రాత్రి నిన్ను నమ్ముతున్నాను.

నేను ఉన్నాను, మీరు ఉంటే, నేను నా నొప్పుల నుండి ఉపశమనం పొందుతున్నాను.

మీరు ఉదయం మరియు నేను రాత్రి, ఇంకా ఎవరూ కలిసి లేరు.

సాయి, నా నుండి తప్పుకోకండి, ఒంటరితనం మధ్యలో ఒంటరిగా ఉండకండి.

జీవితం మీ పాదాల వద్ద ఉంది, మీ మాటలు నా గురువులాంటివి.

మీ మార్గంలో ఒక బానిస నడుస్తున్నాడు, జీవితం విచారంగా లేదు, సంతోషంగా లేదు.

కన్నీళ్ల ప్రవాహంలో మునిగిపోతున్న అంచు, జీవితంలో నొప్పి, కోల్పోలేదు.

పువ్వులు ఉంచండి, పువ్వులు తినిపించండి, పువ్వులు వికసించినట్లయితే, సువాసనను కూడా తీసుకురండి.

అదృష్టం లేని వారు దాన్ని పొందుతారని నేను చెప్పాను.

ఈ విషయం పాడటానికి గతం సమయం, సిర్డే జీవితం మరణం.

ఆలస్యం, చింతించకండి, కానీ చింతించకండి, కానీ చింతించకండి.

దాన్ని నివారించండి లేదా సేవ్ చేయండి, సీసాన్ని నిర్వహించండి.

మీ శక్తిపై అల్లాహ్ యొక్క అహంకారం ఉంది, ఇది సూఫీ సాధువుల ప్రకటన.

పేదల జాక్ పాట్ నింపండి, ముసలివాడిగా నటించవద్దు

మేము రేటు యొక్క బిచ్చగాళ్ళు, మేము విధేయులం

మీ నిధిలో అల్లాహ్ యొక్క వాస్తవికత, మీరు సద్గురు సాయి, సామ్రాత్.

మీరు భూమికి మద్దతు ఇవ్వడానికి వచ్చారు, చేయడం ప్రారంభించారు.

ఈ విశ్వం ఉన్నంతవరకు, సాయి మీ పేరు అవుతుంది.

చంద్ర నక్షత్రాలు మిమ్మల్ని పిలుస్తాయి, జన్మజనమ్, మేము మార్గం చూస్తాము.

ఆత్మ మారుతుంది, మరియు మేము మళ్లీ మళ్లీ కలుసుకుంటాము.

మీ దశల్లో కూర్చుని, దు ఖకరమైన హృదయాలను చెబుతూనే ఉంటుంది.

ఇవ్వండి లేదా కాదు, మీ కోరిక ప్రకారం, మేము దానిని పూరించమని చెబుతాము.

మీరు దాత, మేము బిచ్చగాళ్ళు, మా అభ్యర్థనను ఎందుకు వినకూడదు.

సరే, ఒక విషయం చెప్పు, మీ దగ్గర ఉన్నది నాకు చెప్పకండి.

ఇవ్వకూడని వాటిని తిరస్కరించండి, ఈ వివాదాన్ని ఒకదానితో ఒకటి ముగించండి.

నేను తిరిగి వచ్చి ఖాళీగా వెళ్తాను, అయినప్పటికీ నేను మీకు ధర్మం పాడతాను.

శరీరాకృతి ఉన్నంతవరకు, అది మాయ, దీనిలో దు s ఖాల మూలం ఉంటుంది.

నేను ప్రతిదీ గురించి తెలియదు, నేను అల్లాహ్ యొక్క మహిమ, మీరు నా అహంకారం.

మీ ప్రేమ ఎల్లప్పుడూ అందరికీ ఉంటుంది, ఈ చక్రం ఎప్పటికప్పుడు కొనసాగుతుంది.

సాయి నీ పేరు పాడే జీవి, అది విముక్తి పొంది, సుప్రీం నివాసానికి చేరుకుంటుంది.

జీవులు ప్రతిరోజూ పాడే ఈ మంత్రాలు, రాహు, కేతువు, శని దగ్గరకు రావు.

సంక్షోభం నివారించబడుతుంది, ఇంట్లో ఉండండి

ఎవరైతే భక్తితో చదివారో, దేవుడు ఆ అన్నిటితో సంతోషిస్తాడు.

వ్యాధులు పూర్తిగా నాశనమవుతాయి, పాడే సమస్యల నివారణ మంత్రాలు.

జపించడం చింతించటం ఆగిపోతుంది, అన్ని పాపాలు క్షణంలో తొలగించబడతాయి.

ప్రతిరోజూ ఈ పుస్తకాన్ని ఎవరు చదివినా, శ్రీ లక్ష్మి జీ ఎప్పుడూ దానికి అనుగుణంగా ఉంటారు.

జ్ఞానం, తెలివైన జీవి దానిని కనుగొంటుంది, మంత్ర మంత్రం ఇది మిమ్మల్ని ఓడిస్తుంది.

ఈ మంత్రం భక్తులను అద్భుతాలు చేసేలా చేస్తుంది, ఇది ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలను నివారించగలదు.

దెయ్యాలు కూడా దూరంగా ఉంటాయి, ఈ మంత్రంలో సాయి శక్తి నిండి ఉంది.

మీరు మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉంటే, మేజిక్ కూడా పనికిరాదు.

ఈ మంత్రంలో, అన్ని ధర్మాలు సర్దుబాటు చేయబడతాయి, నమ్మకండి, ప్రయత్నించండి.

ఈ మంత్రం సాయి పదాన్ని మాత్రమే తెలుసుకోండి, మీరే అమలు చేసుకోండి మరియు సత్యాన్ని గుర్తించండి.

సందేహం తెచ్చుకోవద్దు, విశ్వాసాన్ని మేల్కొల్పండి, ఈ మంత్రం ఆనందానికి నిధి.

ఈ పుస్తకంలో సాయి నివాసం, జై సాయి శ్రీ సాయి జై జై సాయి

Download the Shirdi Sai Kasht Nivaran Mantra Telugu PDF / సాయి కాశ్ట్ నివాన్ మంత్రం PDF by click on the link given below.

సాయి కాశ్ట్ నివాన్ మంత్రం | Sai Kasht Nivaran Mantra PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of సాయి కాశ్ట్ నివాన్ మంత్రం | Sai Kasht Nivaran Mantra PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If సాయి కాశ్ట్ నివాన్ మంత్రం | Sai Kasht Nivaran Mantra is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *