రామ అష్టోత్రం | Rama Ashtothram PDF in Telugu

రామ అష్టోత్రం | Rama Ashtothram Telugu PDF Download

రామ అష్టోత్రం | Rama Ashtothram in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of రామ అష్టోత్రం | Rama Ashtothram in Telugu for free using the download button.

Tags:

రామ అష్టోత్రం | Rama Ashtothram Telugu PDF Summary

Hello, friends today we are going to provide the రామ అష్టోత్రం / Rama Ashtothram PDF to assist you all. many of you are in search of Rama Ashtothram in pdf format but unable to find it don’t worry you are on the right website we are here for your assistance and here you can collect all the details of the Rama Ashtothram PDF. Also, you can easily download Rama Ashtothram PDF for free by clicking the link given below.
శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం (సంస్కృతం: श्रीरामरक्षास्तोत्रम्) అనేది సంస్కృత స్తోత్రం, ఇది రామునికి అంకితం చేయబడిన స్తోత్రం, రక్షణ కోసం ప్రార్థనగా ఉపయోగించబడుతుంది. రామ రక్షా స్తోత్రం యొక్క స్వరకర్త బుధ కౌశిక, ఇది రిషి విశ్వామిత్రుని మరొక పేరుగా చెప్పబడుతుంది.

రామ అష్టోత్రం | Rama Ashtothram PDF

ఓం శ్రీరామాయ నమః
ఓం రామభద్రాయ నమః
ఓం రామచంద్రాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం రాజీవలోచనాయ నమః
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం రాఘవేంద్రాయ నమః
ఓం రఘుపుంగవాయ నమః
ఓం జానకీవల్లభాయ నమః
ఓం జైత్రాయ నమః ‖ 10 ‖
ఓం జితామిత్రాయ నమః
ఓం జనార్ధనాయ నమః
ఓం విశ్వామిత్రప్రియాయ నమః
ఓం దాంతాయ నమః
ఓం శరణత్రాణతత్పరాయ నమః
ఓం వాలిప్రమథనాయ నమః
ఓం వాఙ్మినే నమః
ఓం సత్యవాచే నమః
ఓం సత్యవిక్రమాయ నమః
ఓం సత్యవ్రతాయ నమః ‖ 20 ‖
ఓం వ్రతధరాయ నమః
ఓం సదా హనుమదాశ్రితాయ నమః
ఓం కోసలేయాయ నమః
ఓం ఖరధ్వంసినే నమః
ఓం విరాధవధపండితాయ నమః
ఓం విభీషణపరిత్రాత్రే నమః
ఓం హరకోదండ ఖండనాయ నమః
ఓం సప్తతాళ ప్రభేత్త్రే నమః
ఓం దశగ్రీవశిరోహరాయ నమః
ఓం జామదగ్న్యమహాదర్పదళనాయ నమః ‖ 30 ‖
ఓం తాటకాంతకాయ నమః
ఓం వేదాంత సారాయ నమః
ఓం వేదాత్మనే నమః
ఓం భవరోగస్య భేషజాయ నమః
ఓం దూషణత్రిశిరోహంత్రే నమః
ఓం త్రిమూర్తయే నమః
ఓం త్రిగుణాత్మకాయ నమః
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
ఓం త్రిలోకాత్మనే నమః
ఓం పుణ్యచారిత్రకీర్తనాయ నమః ‖ 40 ‖
ఓం త్రిలోకరక్షకాయ నమః
ఓం ధన్వినే నమః
ఓం దండకారణ్యవర్తనాయ నమః
ఓం అహల్యాశాపశమనాయ నమః
ఓం పితృభక్తాయ నమః
ఓం వరప్రదాయ నమః
ఓం జితేంద్రియాయ నమః
ఓం జితక్రోధాయ నమః
ఓం జితమిత్రాయ నమః
ఓం జగద్గురవే నమః ‖ 50‖
ఓం వృక్షవానరసంఘాతినే నమః
ఓం చిత్రకూటసమాశ్రయాయ నమః
ఓం జయంతత్రాణ వరదాయ నమః
ఓం సుమిత్రాపుత్ర సేవితాయ నమః
ఓం సర్వదేవాదిదేవాయ నమః
ఓం మృతవానరజీవితాయ నమః
ఓం మాయామారీచహంత్రే నమః
ఓం మహాదేవాయ నమః
ఓం మహాభుజాయ నమః
ఓం సర్వదేవస్తుతాయ నమః ‖ 60 ‖
ఓం సౌమ్యాయ నమః
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః
ఓం మునిసంస్తుతాయ నమః
ఓం మహాయోగినే నమః
ఓం మహోదారాయ నమః
ఓం సుగ్రీవేప్సిత రాజ్యదాయ నమః
ఓం సర్వపుణ్యాధిక ఫలాయ నమః
ఓం స్మృతసర్వాఘనాశనాయ నమః
ఓం ఆదిపురుషాయ నమః
ఓం పరమపురుషాయ నమః ‖ 70 ‖
ఓం మహాపురుషాయ నమః
ఓం పుణ్యోదయాయ నమః
ఓం దయాసారాయ నమః
ఓం పురాణపురుషోత్తమాయ నమః
ఓం స్మితవక్త్రాయ నమః
ఓం మితభాషిణే నమః
ఓం పూర్వభాషిణే నమః
ఓం రాఘవాయ నమః
ఓం అనంతగుణగంభీరాయ నమః
ఓం ధీరోదాత్త గుణోత్తమాయ నమః ‖ 80 ‖
ఓం మాయామానుషచారిత్రాయ నమః
ఓం మహాదేవాది పూజితాయ నమః
ఓం సేతుకృతే నమః
ఓం జితవారాశయే నమః
ఓం సర్వతీర్థమయాయ నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం శ్యామాంగాయ నమః
ఓం సుందరాయ నమః
ఓం శూరాయ నమః
ఓం పీతవాససే నమః ‖ 90 ‖
ఓం ధనుర్ధరాయ నమః
ఓం సర్వయజ్ఞాధిపాయ నమః
ఓం యజ్వనే నమః
ఓం జరామరణవర్జితాయ నమః
ఓం శివలింగప్రతిష్ఠాత్రే నమః
ఓం సర్వావగుణవర్జితాయ నమః
ఓం పరమాత్మనే నమః
ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః
ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమః
ఓం పరస్మైజ్యోతిషే నమః ‖ 100 ‖
ఓం పరస్మై ధామ్నే నమః
ఓం పరాకాశాయ నమః
ఓం పరాత్పరాయ నమః
ఓం పరేశాయ నమః
ఓం పారగాయ నమః
ఓం సర్వదేవాత్మకాయ నమః
ఓం పరాయ నమః ‖ 108 ‖

ఇతి శ్రీ రామాష్టోత్తర శతనామావళీస్సమాప్తా ‖

you can download the రామ అష్టోత్రం / Rama Ashtothram PDF by clicking on the link given below.

రామ అష్టోత్రం | Rama Ashtothram pdf

రామ అష్టోత్రం | Rama Ashtothram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of రామ అష్టోత్రం | Rama Ashtothram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If రామ అష్టోత్రం | Rama Ashtothram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.