Political Science Notes PDF in Kannada

Political Science Notes Kannada PDF Download

Political Science Notes in Kannada PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of Political Science Notes in Kannada for free using the download button.

Political Science Notes Kannada PDF Summary

Dear readers, here we are presenting political science notes in Kannada PDF to all of you. Political science is the scientific study of politics. It is a social science dealing with systems of governance and power, and the analysis of political activities, political thought, political behavior, and associated constitutions and laws.
You can use this information to upgrade your knowledge and skills related to the field of study of political science. There are many students who acquire political science as the main subject and grow themself for the government and competitive examination.

Political Science Notes PDF in Kannada

ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಬಹುಶಃ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಂತೆಯೇ, “ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿನ ‘ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ’ ನಡುವಿನ ದೋಷದ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕತೆಗಳು.” ಹೀಗೆ, ಕೆಲವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಮಾನವಿಕ ಅಥವಾ ಉದಾರ ಕಲೆಗಳ ಶಾಲೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು.[40] ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೆಲೆನಿಕ್ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಚಿಂತನೆಯ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಯ ಅಧ್ಯಯನದೊಂದಿಗೆ “ಆಧುನಿಕತೆ” ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು (ಉದಾ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ).
ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. MA ಅಥವಾ MAT ಮತ್ತು PhD ಅಥವಾ EdD ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಪದವು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ; ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಹೊರಗಿನವರು, ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶಾಲವಾದ ಶಿಸ್ತಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಹೆಸರಿಸುವಿಕೆಯು ಅವುಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.[ಉಲ್ಲೇಖದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ] ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಪದವಿಗಳು) ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತರ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವೃತ್ತಿಪರ ಪದವಿಗಳಾಗಿವೆ; ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಶಿಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಬಹುದು.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಸಮಾಜವು ಪೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಆಲ್ಫಾ ಆಗಿದೆ.
You can download Political Science Notes in Kannada PDF by clicking on the following download button.

Political Science Notes pdf

Political Science Notes PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of Political Science Notes PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Political Science Notes is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.