லலிதா சஹஸ்ரநாமம் | Lalitha Sahasranamam PDF in Tamil

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் | Lalitha Sahasranamam Tamil PDF Download

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் | Lalitha Sahasranamam in Tamil PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of லலிதா சஹஸ்ரநாமம் | Lalitha Sahasranamam in Tamil for free using the download button.

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் | Lalitha Sahasranamam Tamil PDF Summary

Friends, if you are searching for the லலிதா சஹஸ்ரநாமம் PDF / Lalitha Sahasranamam PDF in Tamil language but you didn’t find it anywhere so don’t worry you are on the right path. In this article, we have provided a direct download link for Lalitha Sahasranamam Tamil PDF.

ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரத்தின் விளக்கம் பிரம்மந்த புராணத்தில் காணப்படுகிறது. ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாம என்பது லலிதா தெய்வத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு தெய்வீக பாடல். லலிதா தேவி ஆதி சக்தியின் ஒரு வடிவம், இவர் “ஷோடாஷி” மற்றும் “திரிபுரா சுந்தரி” தேவி என்ற பெயரிலும் வணங்கப்படுகிறார். துர்கா, காளி, பார்வதி, லட்சுமி, சரஸ்வதி மற்றும் பகவதி தேவி ஆகியோரின் பிரார்த்தனைகளும் லலிதா சஹஸ்ரநாம ஃபலாஷ்ருதி மற்றும் ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரங்களை ஓதிக் கொள்ள பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் PDF | Lalitha Sahasranamam PDF in Tamil

ந்யாஸ: ॥

அஸ்ய ஶ்ரீலலிதாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமாலா மந்த்ரஸ்ய ।

வஶின்யாதி³வாக்³தே³வதா ரு’ஷய: ।

அனுஷ்டுப் ச²ந்த:³ ।

ஶ்ரீலலிதாபரமேஶ்வரீ தே³வதா ।

ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வகூடேதி பீ³ஜம் ।

மத்⁴யகூடேதி ஶக்தி: ।

ஶக்திகூடேதி கீலகம் ।

ஶ்ரீலலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ-ப்ரஸாத³ஸித்³தி⁴த்³வாரா

சிந்திதப²லாவாப்த்யர்தே² ஜபே வினியோக:³ ।

த்⁴யானம் ॥

ஸிந்தூ³ராருண விக்³ரஹாம் த்ரினயநாம் மாணிக்யமௌலி ஸ்பு²ரத்

தாரா நாயக ஶேக²ராம் ஸ்மிதமுகீ² மாபீன வக்ஷோருஹாம் ।

பாணிப்⁴யாமலிபூர்ண ரத்ன சஷகம் ரக்தோத்பலம் பி³ப்⁴ரதீம்

ஸௌம்யாம் ரத்ன க⁴டஸ்த² ரக்தசரணாம் த்⁴யாயேத் பராமம்பி³காம் ॥

அருணாம் கருணா தரங்கி³தாக்ஷீம்

த்⁴ரு’த பாஶாங்குஶ புஷ்ப பா³ணசாபாம் ।

அணிமாதி³பி⁴ ராவ்ரு’தாம் மயூகை²

ரஹமித்யேவ விபா⁴வயே ப⁴வானீம் ॥

த்⁴யாயேத் பத்³மாஸனஸ்தா²ம் விகஸிதவத³நாம் பத்³மபத்ராயதாக்ஷீம்

ஹேமாபா⁴ம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்³தே⁴மபத்³மாம் வராங்கீ³ம் ।

ஸர்வாலங்கார யுக்தாம் ஸதத மப⁴யதா³ம் ப⁴க்தனம்ராம் ப⁴வானீம்

ஶ்ரீவித்³யாம் ஶாந்த மூர்திம் ஸகல ஸுரனுதாம் ஸர்வ ஸம்பத்ப்ரதா³த்ரீம் ॥

ஸகுங்கும விலேபநாமலிகசும்பி³ கஸ்தூரிகாம்

ஸமந்த³ ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶர சாப பாஶாங்குஶாம் ।

அஶேஷஜன மோஹினீம் அருண மால்ய பூ⁴ஷாம்ப³ராம்

ஜபாகுஸும பா⁴ஸுராம் ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மரே த³ம்பி³காம் ॥

அத² ஶ்ரீலலிதாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ௐ ஶ்ரீமாதா ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீ ஶ்ரீமத்-ஸிம்ஹாஸனேஶ்வரீ ।

சித³க்³னி-குண்ட³-ஸம்பூ⁴தா தே³வகார்ய-ஸமுத்³யதா ॥ 1॥

உத்³யத்³பா⁴னு-ஸஹஸ்ராபா⁴ சதுர்பா³ஹு-ஸமன்விதா ।

ராக³ஸ்வரூப-பாஶாட்⁴யா க்ரோதா⁴காராங்குஶோஜ்ஜ்வலா ॥ 2॥

மனோரூபேக்ஷு-கோத³ண்டா³ பஞ்சதன்மாத்ர-ஸாயகா ।

நிஜாருண-ப்ரபா⁴பூர-மஜ்ஜத்³ப்³ரஹ்மாண்ட³-மண்ட³லா ॥ 3॥

சம்பகாஶோக-புன்னாக³-ஸௌக³ந்தி⁴க-லஸத்கசா ।

குருவிந்த³மணி-ஶ்ரேணீ-கனத்கோடீர-மண்டி³தா ॥ 4॥

அஷ்டமீசந்த்³ர-விப்⁴ராஜ-த³லிகஸ்த²ல-ஶோபி⁴தா ।

முக²சந்த்³ர-கலங்காப⁴-ம்ரு’க³னாபி⁴-விஶேஷகா ॥ 5॥

வத³னஸ்மர-மாங்க³ல்ய-க்³ரு’ஹதோரண-சில்லிகா ।

வக்த்ரலக்ஷ்மீ-பரீவாஹ-சலன்மீனாப⁴-லோசனா ॥ 6॥

நவசம்பக-புஷ்பாப⁴-நாஸாத³ண்ட³-விராஜிதா ।

தாராகாந்தி-திரஸ்காரி-நாஸாப⁴ரண-பா⁴ஸுரா ॥ 7॥

கத³ம்ப³மஞ்ஜரீ-க்லு’ப்த-கர்ணபூர-மனோஹரா ।

தாடங்க-யுக³லீ-பூ⁴த-தபனோடு³ப-மண்ட³லா ॥ 8॥

பத்³மராக³-ஶிலாத³ர்ஶ-பரிபா⁴வி-கபோலபூ:⁴ ।

நவவித்³ரும-பி³ம்ப³ஶ்ரீ-ந்யக்காரி-ரத³னச்ச²தா³ ॥ 9॥ or த³ஶனச்ச²தா³

ஶுத்³த⁴-வித்³யாங்குராகார-த்³விஜபங்க்தி-த்³வயோஜ்ஜ்வலா ।

கர்பூர-வீடிகாமோத³-ஸமாகர்ஷி-தி³க³ந்தரா ॥ 10॥

நிஜ-ஸல்லாப-மாது⁴ர்ய-வினிர்ப⁴ர்த்ஸித-கச்ச²பீ । or நிஜ-ஸம்லாப

மந்த³ஸ்மித-ப்ரபா⁴பூர-மஜ்ஜத்காமேஶ-மானஸா ॥ 11॥

குறிப்பு: – இங்கே நாம் ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தின் 11 வசனங்களை எழுதியுள்ளோம், முழு பாடலையும் படிக்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பதிவிறக்க பொத்தானிலிருந்து இலவச லலிதா சஹஸ்ரநாம PDF ஐ பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமம் நன்மை/நன்மைகள் | Lalitha Sahasranamam Benefits in Tamil :

 • ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தின் பாராயணம் ஒரு நபரின் குணத்தில் ஹிப்னாஸிஸின் சக்தியை அதிகரிக்கிறது.
 • இந்த தெய்வீக ஸ்தோத்திரம் ஒரு நபர் தற்செயலாக இறக்க அனுமதிக்காது மற்றும் தேடுபவரை அவரது வாழ்க்கையில் நிகழும் விபத்துகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.
 • இந்த ஸ்தோத்திரம் ஆதி சக்தியின் தெய்வத்தின் வெளிப்பாடாகும், எனவே தாய் தெய்வம் அதை தினமும் பாராயணம் செய்யும் தேடுபவரின் எதிரிகளை அழிக்கிறது.
 • லலிதா சஹஸ்ரநாமர் பாராயணம் செய்யும் வீடு அந்த வீட்டில் ஒருபோதும் திருடப்படுவதில்லை.
 • இந்த பாடலை முழு பக்தியுடன் வாசிப்பவர், நெருப்பு அவரை ஒருபோதும் காயப்படுத்தாது.
 • வழக்கமான ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை ஆறு மாதங்களுக்கு ஓதிக் கொண்டிருக்கும் வீடு எப்போதும் அந்த வீட்டில், லட்சுமி தேவி.
 • ஒரு மாதத்திற்கு வழக்கமான பாராயணம் மூலம், சரஸ்வதி தேவி ஒரு நபரின் நாக்கில் அமர்ந்திருக்கிறார்.
 • ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தின் செல்வாக்கின் மூலம் ஒருவர் மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் பெறுகிறார்.

ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமம் பாடம் முறை | Lalitha Sahasranamam Path Vidhi in Tamil :

 • இந்த தெய்வீக ஸ்தோத்திரத்தை நீங்கள் தினமும் பாராயணம் செய்யலாம் என்றாலும், இது சாத்தியமில்லாத நிலையில், தட்சிணாயன், உத்தராயணம், நவாமி, சதுர்தாஷி, சங்கராந்தி மற்றும் பூர்ணிமா ஆகியவை ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரத்தை ஓத வேண்டும். வாரத்தின் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் இந்த பாடலைப் பாடுவது நன்மை பயக்கும்.
 • முதலில், குளித்துவிட்டு வெள்ளை அல்லது சிவப்பு ஆடைகளை அணிந்து பத்மசனத்தில் ஒரு பீடத்தில் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள்.
 • மரத்தாலான இடுகையில் சிவப்பு துணியை இடுவதன் மூலம் லலிதா தேவியின் சிலை அல்லது புகைப்படத்தை நிறுவவும்.
 • இப்போது தெய்வத்தை அழைக்கவும், அவர்களின் தோரணையை எடுக்கவும்.
 • இருக்கை கிடைத்த பிறகு, தேவிக்கு ஒரு குளியல் மற்றும் துணிகளை வழங்குங்கள்.
 • அதன் பிறகு, துப், டீப், வாசனை, மலர் மற்றும் நைவேத்யா போன்றவற்றை தேவிக்கு வழங்குங்கள்.
 • ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை முழு பக்தியுடன் படியுங்கள்.
 • உரை முடிந்ததும், லலிதா தேவியின் ஆரத்தி செய்து ஆசீர்வாதம் பெறுங்கள்.

ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரனம் சிறப்பு நடவடிக்கைகள் : – இந்த பாடலைப் பாடும்போது, ​​தண்ணீரில் நிரப்பப்பட்ட தூய நீரை ஒரு பாத்திரத்தில் உங்கள் முன்னால் வைத்து, பாடம் முடிந்ததும், அந்த தண்ணீரை வீடு முழுவதும் மற்றும் உங்கள் மீது தெளிக்கவும். இந்த பயன்பாட்டின் மூலம், எதிர்மறை ஆற்றல் வீட்டிலிருந்து அகற்றப்பட்டு நேர்மறை ஆற்றல் பரவுகிறது.

ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திர தமிழ் PDF மற்றும் சஹஸ்ரநாம ஃபாலுஷ்ருதி PDF ஐ இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள பதிவிறக்க பொத்தானைக் கிளிக் செய்க.

You can download Lalitha Sahasranamam PDF in Tamil / லலிதா சஹஸ்ரநாமம் PDF free download by clicking on the following link.

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் | Lalitha Sahasranamam pdf

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் | Lalitha Sahasranamam PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of லலிதா சஹஸ்ரநாமம் | Lalitha Sahasranamam PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If லலிதா சஹஸ்ரநாமம் | Lalitha Sahasranamam is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

One thought on “லலிதா சஹஸ்ரநாமம் | Lalitha Sahasranamam

 1. நமஸ்காரம்.
  மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது. பிரயாணத்தின் போது மிகவும் பயன்படுகின்றது..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *