Krishna Ashtothram PDF in Telugu

Krishna Ashtothram Telugu PDF Download

Krishna Ashtothram in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of Krishna Ashtothram in Telugu for free using the download button.

Tags:

Krishna Ashtothram Telugu PDF Summary

Dear readers, here we are offering కృష్ణ అష్టోత్రం PDF / Krishna Ashtothram in Telugu PDF to all of you. Lord Krishna Ji is one of the most worshipped deities in Hinduism. Lord Krishna is very popular all around the world. There are many people who have experienced the blessings of Lord Krishna. In this post, we have provided a direct download link for Krishna Ashtothram PDF in Telugu language.
Krishna Ashtothram is very important for those who are suffered in their life for a long time and have not gotten ant way to come out from it, If you recite Krishna Ashtothram with full devotion then you will get the ultimate blessings of Lord Krishna, and will feel the happiness in their life.

కృష్ణ అష్టోత్రం PDF / Krishna Ashtothram in Telugu PDF

ఓం కృష్ణాయ నమః

ఓం కమలానాథాయ నమః

ఓం వాసుదేవాయ నమః

ఓం సనాతనాయ నమః

ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః

ఓం పుణ్యాయ నమః

ఓం లీలామానుష విగ్రహాయ నమః

ఓం శ్రీవత్స కౌస్తుభధరాయ నమః

ఓం యశోదావత్సలాయ నమః

ఓం హరయే నమః ॥ 10 ॥

ఓం చతుర్భుజాత్త చక్రాసిగదా శంఖాంద్యుదాయుధాయ నమః

ఓం దేవకీనందనాయ నమః

ఓం శ్రీశాయ నమః

ఓం నందగోప ప్రియాత్మజాయ నమః

ఓం యమునా వేగసంహారిణే నమః

ఓం బలభద్ర ప్రియానుజాయ నమః

ఓం పూతనా జీవితహరాయ నమః

ఓం శకటాసుర భంజనాయ నమః

ఓం నందవ్రజ జనానందినే నమః

ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమః ॥ 20 ॥

ఓం నవనీత విలిప్తాంగాయ నమః

ఓం నవనీత నటాయ నమః

ఓం అనఘాయ నమః

ఓం నవనీత నవాహారాయ నమః

ఓం ముచుకుంద ప్రసాదకాయ నమః

ఓం షోడశస్త్రీ సహస్రేశాయ నమః

ఓం త్రిభంగి మధురాకృతయే నమః

ఓం శుకవాగ మృతాబ్ధీందవే నమః

ఓం గోవిందాయ నమః

ఓం యోగినాం పతయే నమః ॥ 30 ॥

ఓం వత్సవాటచరాయ నమః

ఓం అనంతాయ నమః

ఓం దేనుకాసుర భంజనాయ నమః

ఓం తృణీకృత తృణావర్తాయ నమః

ఓం యమళార్జున భంజనాయ నమః

ఓం ఉత్తాలతాలభేత్రే నమః

ఓం తమాల శ్యామలాకృతయే నమః

ఓం గోపగోపీశ్వరాయ నమః

ఓం యోగినే నమః

ఓం కోటిసూర్య సమప్రభాయ నమః ॥ 40 ॥

ఓం ఇలాపతయే నమః

ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః

ఓం యాదవేంద్రాయ నమః

ఓం యదూద్వహాయ నమః

ఓం వనమాలినే నమః

ఓం పీతవాససే నమః

ఓం పారిజాతాపహారకాయ నమః

ఓం గోవర్ధనాచలోద్ధర్త్రే నమః

ఓం గోపాలాయ నమః

ఓం సర్వపాలకాయ నమః ॥ 50 ॥

ఓం అజాయ నమః

ఓం నిరంజనాయ నమః

ఓం కామజనకాయ నమః

ఓం కంజలోచనాయ నమః

ఓం మధుఘ్నే నమః

ఓం మధురానాథాయ నమః

ఓం ద్వారకానాయకాయ నమః

ఓం బలినే నమః

ఓం వృందావనాంత సంచారిణే నమః

ఓం తులసీదామ భూషణాయ నమః ॥ 60 ॥

ఓం శ్యమంతక మణేర్హర్త్రే నమః

ఓం నరనారాయణాత్మకాయ నమః

ఓం కుబ్జాకృష్ణాంబరధరాయ నమః

ఓం మాయినే నమః

ఓం పరమపూరుషాయ నమః

ఓం ముష్టికాసుర చాణూర మల్లయుద్ధ విశారదాయ నమః

ఓం సంసారవైరిణే నమః

ఓం కంసారయే నమః

ఓం మురారయే నమః

ఓం నరకాంతకాయ నమః ॥ 70 ॥

ఓం అనాది బ్రహ్మచారిణే నమః

ఓం కృష్ణావ్యసన కర్శకాయ నమః

ఓం శిశుపాల శిరశ్ఛేత్రే నమః

ఓం దుర్యోధన కులాంతకాయ నమః

ఓం విదురాక్రూర వరదాయ నమః

ఓం విశ్వరూప ప్రదర్శకాయ నమః

ఓం సత్యవాచే నమః

ఓం సత్య సంకల్పాయ నమః

ఓం సత్యభామారతాయ నమః

ఓం జయినే నమః ॥ 80 ॥

ఓం సుభద్రా పూర్వజాయ నమః

ఓం జిష్ణవే నమః

ఓం భీష్మముక్తి ప్రదాయకాయ నమః

ఓం జగద్గురవే నమః

ఓం జగన్నాథాయ నమః

ఓం వేణునాద విశారదాయ నమః

ఓం వృషభాసుర విధ్వంసినే నమః

ఓం బాణాసుర కరాంతకాయ నమః

ఓం యుధిష్ఠిర ప్రతిష్ఠాత్రే నమః

ఓం బర్హిబర్హావతంసకాయ నమః ॥ 90 ॥

ఓం పార్థసారథయే నమః

ఓం అవ్యక్తాయ నమః

ఓం గీతామృత మహోదధయే నమః

ఓం కాళీయ ఫణిమాణిక్య రంజిత శ్రీపదాంబుజాయ నమః

ఓం దామోదరాయ నమః

ఓం యజ్ఞ్నభోక్ర్తే నమః

ఓం దానవేంద్ర వినాశకాయ నమః

ఓం నారాయణాయ నమః

ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః

ఓం పన్నగాశన వాహనాయ నమః ॥ 100 ॥

ఓం జలక్రీడాసమాసక్త గోపీవస్త్రాపహారకాయ నమః

ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః

ఓం తీర్థపాదాయ నమః

ఓం వేదవేద్యాయ నమః

ఓం దయానిధయే నమః

ఓం సర్వతీర్థాత్మకాయ నమః

ఓం సర్వగ్రహరూపిణే నమః

ఓం పరాత్పరాయ నమః ॥ 108 ॥

ఇతి శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తర శతనామావళీస్సమాప్తా ॥

Krishna Ashtothram PDF in Telugu

You can download Krishna Ashtothram in Telugu PDF by clicking on the following download button.

Krishna Ashtothram pdf

Krishna Ashtothram PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of Krishna Ashtothram PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Krishna Ashtothram is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.