കേരള പോലീസ് സത്യവാങ്‌മൂലം ഫോം | Kerala Police Sathyavangmoolam Form PDF in Malayalam

കേരള പോലീസ് സത്യവാങ്‌മൂലം ഫോം | Kerala Police Sathyavangmoolam Form Malayalam PDF Download

കേരള പോലീസ് സത്യവാങ്‌മൂലം ഫോം | Kerala Police Sathyavangmoolam Form in Malayalam PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of കേരള പോലീസ് സത്യവാങ്‌മൂലം ഫോം | Kerala Police Sathyavangmoolam Form in Malayalam for free using the download button.

കേരള പോലീസ് സത്യവാങ്‌മൂലം ഫോം | Kerala Police Sathyavangmoolam Form Malayalam PDF Summary

കേരള പോലീസ് സത്യവാങ്‌മൂലം ഫോം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലും ലഭ്യമാണ്. കോവിഡ് -19 ന്റെ അത്തരം പാൻഡെമിക് സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തിരമായി ഒരിടത്തേക്ക് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ ഫോം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഫോമിൽ നിങ്ങൾ കാരണം, തീയതി, വാഹന നമ്പർ എന്നിവ പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ലോക്ക്ഡ during ൺ സമയത്ത് പുറത്തുപോകാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി അവശ്യ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക പാസുകൾ നൽകാൻ പോലീസ് വകുപ്പ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ യാത്രയ്ക്കുള്ള കാരണം, യാത്രാ സമയം, വാഹന നമ്പർ, യാത്രക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സ്വയം പ്രഖ്യാപനം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ പോലീസ് പ്രഖ്യാപനം ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും പരിശോധന നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സൗകര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക.
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കേരള പോലീസ് സത്യവാങ്‌മൂലം ഫോം മലയാളത്തിലെ പിഡിഎഫ് ഫോർമാറ്റിൽ ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യാം.

കേരള പോലീസ് സത്യവാങ്‌മൂലം ഫോം | Kerala Police Sathyavangmoolam Form PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of കേരള പോലീസ് സത്യവാങ്‌മൂലം ഫോം | Kerala Police Sathyavangmoolam Form PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If കേരള പോലീസ് സത്യവാങ്‌മൂലം ഫോം | Kerala Police Sathyavangmoolam Form is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.