કરવા ચોથ ની આરતી | Karwa Chauth Aarti PDF in Gujarati

કરવા ચોથ ની આરતી | Karwa Chauth Aarti Gujarati PDF Download

કરવા ચોથ ની આરતી | Karwa Chauth Aarti in Gujarati PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of કરવા ચોથ ની આરતી | Karwa Chauth Aarti in Gujarati for free using the download button.

Tags:

કરવા ચોથ ની આરતી | Karwa Chauth Aarti Gujarati PDF Summary

Dear users, today we are going to share કરવા ચોથ ની આરતી PDF / Karwa Chauth Aarti PDF in Gujarati language with you. In this article, you can read the complete Karwa Chauth Mata Aarti in Gujarati language. This is the famous festival of India in which married women get nirjala fast for the long life of their husbands. In this fast women observed Nirjala fast and east something after giving the arag to the moon. Every married woman in India observed this fast. In this post you can download the કરવ ચોથ આરતી PDF / Karwa Chauth Aarti in Gujarati PDF directly by using the link below.

કરવા ચોથ ની આરતી PDF | Karwa Chauth Aarti PDF in Gujarati

ઓહ જય કરવ મૈયા, માતા જય કરવ મૈયા.
જે તમારા માટે ઉપવાસ કરે છે, તે નૈયાને પાર કરે છે.
ઓહ જય કરવ મૈયા.
તમે સમગ્ર વિશ્વની માતા છો, તમે રુદ્રાણી છો.
તમારો મહિમા, વિશ્વના તમામ જીવો.
ઓહ જય કરવ મૈયા.
કાર્તિક કૃષ્ણ ચતુર્થી, જે સ્ત્રી ઉપવાસ કરે છે.
પતિ દીર્ઘ આયુષ્ય ધરો, બધા દુ:ખ દૂર થાય.
ઓહ જય કરવા મૈયા.
તમે એક પરિણીત સ્ત્રી બનો, સુખ અને સંપત્તિ મેળવો.
ગણપતિજી ખૂબ જ દયાળુ છે, તમામ અવરોધો નાશ પામ્યા છે.
ઓહ જય કરવા મૈયા.
કરવ મૈયાની આરતી, જેઓ ઉપવાસ પછી ગાય છે.
ઉપવાસ પુરાણ બને, બધી પદ્ધતિઓ આશીર્વાદિત બને.
ઓહ જય કરવ મૈયા.

કરવ ચોથ આરતી PDF | Karwa Chauth Aarti in Gujarati PDF

Here you can download the કરવા ચોથ ની આરતી PDF / Karwa Chauth Aarti PDF in Gujarati by click on the link given below.

કરવા ચોથ ની આરતી | Karwa Chauth Aarti PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of કરવા ચોથ ની આરતી | Karwa Chauth Aarti PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If કરવા ચોથ ની આરતી | Karwa Chauth Aarti is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.