काकडा भजन मराठी | Kakada Bhajan PDF in Marathi

काकडा भजन मराठी | Kakada Bhajan Marathi PDF Download

काकडा भजन मराठी | Kakada Bhajan in Marathi PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of काकडा भजन मराठी | Kakada Bhajan in Marathi for free using the download button.

काकडा भजन मराठी | Kakada Bhajan Marathi PDF Summary

Dear readers, here we are offering काकडा भजन PDF मराठी / Kakada Bhajan in Marathi PDF to you. It is one of the most popular Bhajans in the Marathi region. It is a kind of prayer that is offered to Lord Vitthal. You should also sing this to seek the blessings of the lord and to ensure the wellness of your home and family.

If you are suffering from any depression and anxiety then you can recite or sing the Kakada Bhajan pdf to seek mental peace and comfort in life. There are many devotees who sing this every day but if you cannot do so then you can recite it once a week.

कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल एकादशीपासून त्रिपुरी पौर्णिमेपर्यंत दररोज पहाटे देवाला जागविण्यासाठी मंदिरात काकडारती करण्याची पद्धत प्रचलित आहे. आरतीनंतर विविध भजने, अन्य आरती व स्तोत्रे म्हटली जातात. कृष्णाच्या लीला वर्णन करणारी गीतेही यामध्ये म्हटली जातात. काकड आरती म्हणजे हिंदू धर्मात देवाला उठवण्यासाठी पहाटेच्या वेळी केलेली आरती होय.

या वेळी देवाच्या मूर्तींला काकडयाने (एक प्रकारची ज्योत) ओवाळले जाते, म्हणून याला काकडारती असे म्हणतात. भारतातील अनेक मंदिरांमध्ये पहाटे काकड आरती केली जाते. महाराष्ट्रामध्ये बहुतांशी मंदिरातून नित्य किंवा काही विशिष्ट काळात, विशेषतः कार्तिक महिन्यात काकड आरती केली जाते.

काकडा भजन PDF मराठी / Kakada Bhajan Lyrics PDF

भक्तिचिये पोटी बोध काकडा ज्योति |

पंचप्राण जीवे – भावे ओवाळू आरती ||१||

ओवाळू आरती माझ्या पंढरीनाथा |

दोन्ही कर जोडोनि चरणी ठेविला माथा ||२||

काय महिमा वर्णू आता सांगणे ते किती |

कोटी ब्रह्महत्या मुख पाहता जाती ||३||

राही रखुमाबाई दोन्ही उभ्या दो बाही

मयुरपिच्छ चामरे ढाळीती ठाईच्या ठाई ||४||

विटेसहित पाऊले जीवे भावे ओवाळू |

कोटी रवी – शशी जैसे दिव्य उगवले हेळू ||५||

तुका म्हणे दीप घेऊनी उन्मनीत शोभा |

विटेवरी उभा दिसे लावण्यगाभा ||६||[३]

 सत्व-रज-तमात्मक काकडा केला|

भक्ति स्नेहे युक्त ज्ञानाग्नीवर चेतविला||[३]

Abhang Lyrics in Marathi

अभंग – १

श्रीज्ञानेश्वर महाराज वाक्य–

रुप पाहतां लोचनी ॥ सुख झालें वो साजणी ॥ इत्यादि मागील प्रमाणे

अभंग – २

श्रीज्ञानेश्वर महाराज वाक्य–

विष्णुविण मार्ग घेसील अव्यंग वेरी वायांचि सोंग करणी तुझी ॥१॥

येऊनि संसारा वायांचि ऊंजीगरा ॥ कैसेनि ईश्वरा पावसी हरि ॥धृ०॥

नरदेहा कैचे तुज होय साचे ॥ नव्हेरें हिताचें सुख तुज ॥२॥

ज्ञानदेव ह्मणें शरण रिघणें ॥ वैकुंठीचें पणें अंती तुज ॥३॥ ॥धृ०॥

अभंग – ३

श्रीनामदेव महाराज वाक्ये–

स्वप्नी तेनी सुखे मानीताहि सुख ॥ घेतलीया विक चाईल देहें ॥१॥

मोलाचे आयुष्य दवडीता देवाया ॥ मध्याह्याची छाया जाय वेगी ॥२॥

वेगी करी भजन काळमये श्रेष्ठ ॥ कैसेनी वैकुंठ पावसी जेणें ॥३॥

बाप रुखमा दैवीवरू विठठल हा उभा ॥ डर्वत्र घटी प्रभा त्याची आहे ॥४॥

अभंग – ४

श्री तुकाराम महाराज वाक्य–

कामें नलौचित नेदी अवलोकुं मुख ॥ बहुवाटे दु:ख फुटो पाहे ह्रदया ॥१॥

कांजी सासुरवासी मज केलें भगवंता ॥ आपुलीया सत्ता त्वाधिनता ते नाही ॥२॥

प्रभा तेंसी वाटे तुमच्या यावे दर्शना ॥३॥

येथें न चलें चोरी उरली राहे वासना ॥४॥

येथें अवघें वाया गेलें दीसती सायास ॥ तुका ह्मणे नाम दिसे जाल्या वेशाचा ॥५॥

अभंग – ५

श्री तुकाराम महाराज वाक्य–

ऐसा वाट पाहे कांही निरोप कां मूळ ॥ कांहो कळवळा तुह्मां उमटेचीना ॥१॥

आहो पांडूचंगे पंढरीचे निवासे ॥ लावुनिया आसे चाळवूनी ठेविलें ॥२॥

काय जन्मा येऊनीयां केली म्या जोडी ॥ ऐसा घडीघडी चिंता येतों आठव ॥३॥

तुका ह्मणे खरा नपवेचि विभाग ॥ धिक्कारीते जग हेंचि लाहो हिशोबे ॥४॥

अभंग – ६

श्री तुकाराम महाराज वाक्य–

कांगा केविलवाणा केलो दिनाच्या दीन ॥ काय तुझी हीन शक्ति जालीसी दासें ॥१॥

लाय येतें मना तुझा म्हणविता दास ॥ गोडी नाही रस बोलिलीया सारखी ॥२॥

लाजविली मांगे संताचीही उत्तरें ॥ कळो येतें खरें दुजें एकावरुनी ॥३॥

तुका ह्मणी माजा कोणि वदविली वाणी प्रसादा वांचुनी तुमचीया विठठला ॥४॥

अभंग – ७

श्री तुकाराम महाराज वाक्य–

जळो माझे कर्म वाया केली कटकट ॥ जालें जैसें तंट नादी आले अनुभव ॥१॥

आता पुढें धीर काय देऊं या मना ॥ ऐसें नारायण प्रेरिले ते पाहिजे ॥२॥

गुणवंत केलों दोष जाणाया साठी ॥ माझें माझे पोटी वळकट दुषण ॥३॥

तुका ह्मणी अहो केशीराजा दयाळा ॥ बरवा हा लळा पाळियेला शेवटी ॥४॥

You can download Kakada Bhajan Marathi PDF by clicking on the following downlod button.

काकडा भजन मराठी | Kakada Bhajan pdf

काकडा भजन मराठी | Kakada Bhajan PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of काकडा भजन मराठी | Kakada Bhajan PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If काकडा भजन मराठी | Kakada Bhajan is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.