ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ | Japji Sahib Path PDF in Punjabi

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ | Japji Sahib Path Punjabi PDF Download

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ | Japji Sahib Path in Punjabi PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ | Japji Sahib Path in Punjabi for free using the download button.

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ | Japji Sahib Path Punjabi PDF Summary

Hello friends, here we are going to provide ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ PDF / Japji Sahib Path PDF in Punjabi language to help our daily users. This path is composed by Guru Nanak Singh Ji and it is considered the comprehensive essence of Sikh Dharma. This is a very famous prayer in Sikhism that is recited by all Sikh people in the morning and evening time. Reciting of Japji Sahib Path enhances the life of people.

Japji Sahib Path starts with a beautiful mool mantra which is followed by 38 pauris (stanzas) and ends with a final Salok. Every line of the Japji Sahib Path has a specific benefit in our life.

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ PDF | Japji Sahib Path PDF in Punjabi

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ॥ ਜਪੁ॥ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ॥ ੧॥

ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ॥ ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ॥ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ॥ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਲਿ॥ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ॥ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ॥ ੧॥ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ॥ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ ਹੁਕਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ॥ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਹਿ॥ ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਕਿ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਹਿ॥ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ॥ ੨॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੁ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮੁ ਵੀਚਾਰੁ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜਿ ਕਰੇ ਤਨੁ ਖੇਹ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਿ ਦੇਹ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰਿ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰਿ॥ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟਿ॥ ਕਥਿ ਕਥਿ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ॥ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕਿ ਪਾਹਿ॥ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਿ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ॥ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ॥.

Here you can download the ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ PDF / Japji Sahib Path PDF in Punjabi by clicking on the link below.

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ | Japji Sahib Path pdf

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ | Japji Sahib Path PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ | Japji Sahib Path PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ | Japji Sahib Path is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.