ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ | Indian Constitution PDF in Kannada

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ | Indian Constitution Kannada PDF Download

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ | Indian Constitution in Kannada PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ | Indian Constitution in Kannada for free using the download button.

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ | Indian Constitution Kannada PDF Summary

Here we have uploaded ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ PDF / Indian Constitution PDF in Kannada for you. The Constitution of India (As on 1 April 2019) or Bhartiya Samvidhan is the supreme law of India. In this book, you will read about the document that lays down the framework demarcating the fundamental political code, structure, procedures, powers, and duties of government institutions and sets out fundamental rights, directive principles, and the duties of citizens. B. R. Ambedkar, chairman of the drafting committee has written The Constitution of India. Below we have provided the download link for the ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ PDF / The Constitution of India PDF in Kannada.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಪಿಡಿಎಫ್ 2020-2021 ಅನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ (1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರಂತೆ) ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಸಂಹಿತಾನ್ ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಕಾನೂನು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಮೂಲಭೂತ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಹಿತೆ, ರಚನೆ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ದಾಖಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದುತ್ತೀರಿ. ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಪಿಡಿಎಫ್‌ಗಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ PDF / Indian Constitution PDF in Kannada Download Links

S. No. Language
1 Assamese
2 Bengali
3 Bodo
4 Dogri
5 Gujarati
6 Kannada
7 Kashmiri
8 Konkani
9 Maithili
10 Malayalam
11 Manipuri
12 Marathi
13 Nepali
14 Odia
15 Punjabi
16 Sanskrit
17 Santhali
18 Sindhi
19 Tamil
20 Telugu
21 Urdu

Here you can download ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ PDF / Indian Constitution PDF in Kannada by clicking on the link given below.

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ | Indian Constitution PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ | Indian Constitution PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ | Indian Constitution is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

4 thoughts on “ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ | Indian Constitution

Leave a Reply

Your email address will not be published.