ગરુડ પુરાણ | Garuda Purana PDF in Gujarati

Download PDF of ગરુડ પુરાણ | Garuda Purana in Gujarati

Leave a Comment / Feedback

Download ગરુડ પુરાણ | Garuda Purana PDF for free from pdffile.co.in using the direct download link given below.

ગરુડ પુરાણ | Garuda Purana in Gujarati

ગરુડ પુરાણ | Garuda Purana

Garud Puran In Gujrati is one of the Hindu Purana deals specific issues of Hindu philosophy connected with death, funeral rites and reincarnation. As per the Garud Puran, we will have to pay the Karama for whatever we do in our life. Garuda Purana in one of its many chapters defines the nature of punishment that is prescribed for sinners of the extreme kind that inhabit middle earth which work as a guidance for the human beings.

ભારતીય જીવન-ધારામાં જે ગ્રંથોનું મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન છે એમાં પુરાણ ભક્તિ ગ્રંથોના રૃપમાં ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. પુરાણ-સાહિત્ય ભારતીય જીવન અને સાહિત્યની અક્ષુણ્ણ નિધિ છે. એમાં માનવ જીવનના ઉત્કર્ષ અને અપકર્ષની અનેક ગાથાઓ મળે છે. કર્મકાંડથી જ્ઞાનની તરફ આવતા ભારતીય માનસ ચિંતન પછી ભક્તિની અવિરત ધારા પ્રવાહિત થઈ. વિકાસની આ પ્રક્રિયામાં બહુદેવવાદ અને નિર્ગુણ બ્રહ્મની  સ્વરૃપાત્મક વ્યાખ્યાથી ધીમે-ધીમે ભારતીય માનસ અવતારવાદ કે સગુણ ભક્તિની તરફ પ્રેરિત થયો.

Garuda Purana Gujarati
Garuda Purana Gujarati

 

 

 

ગરુડ પુરાણ | Garuda Purana PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ગરુડ પુરાણ | Garuda Purana PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If ગરુડ પુરાણ | Garuda Purana is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *