ગણપતિ આરતી | Ganpati Aarti PDF in Gujarati

ગણપતિ આરતી | Ganpati Aarti Gujarati PDF Download

ગણપતિ આરતી | Ganpati Aarti in Gujarati PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of ગણપતિ આરતી | Ganpati Aarti in Gujarati for free using the download button.

Tags:

ગણપતિ આરતી | Ganpati Aarti Gujarati PDF Summary

Dear devotees, if you are searching for ગણપતિ આરતી PDF / Ganpati Aarti PDF in Gujarati download link but you didn’t find it anywhere so don’t worry you are on the right page. In this post, you can download the complete Ganesh Aarti Gujarati PDF free of cost with a single click. We have provided this aarti PDF, especially for the Ganesh Chaturthi festival. The devotees can download the Ganpati Aarti Gujarati PDF by using the link below.
આજથી ગણેશ ઉત્સવનો પ્રારંભ થયો છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ભાદ્રપદ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્થી તિથિએ વિધ્નહર્તા અને મંગલમૂર્તિ ભગવાન ગણેશનો જન્મ થયો હતો. આ કારણથી તમામ ચતુર્થીમાં તેનું વિશેષ સ્થાન છે. આજથી દરેક ઘરમાં અને મોટા પંડાલોમાં ગણેશ મૂર્તિની પૂજા શરૂ થશે. ગણેશોત્સવ 10 દિવસ સુધી ચાલશે.

ગણપતિ આરતી PDF | Ganpati Aarti PDF in Gujarati

જય ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા |
માતા જાકી પાર્વતી પિતા મહાદેવા ||
એકદન્ત દયાવન્ત ચાર ભુજાધારી |
મસ્તક પર સિન્દૂર સોહે મૂસે કી સવારી ||
અન્ધન કો આંખ દેત કોઢ઼િન કો કાયા |
બાંઝન કો પુત્ર દેત નિર્ધન કો માયા ||
પાન ચઢ઼ૈ ફૂલ ચઢ઼ૈ ઔર ચઢ઼ૈ મેવા |
લડુઅન કા ભોગ લાગે સન્ત કરેં સેવા ||
દીનન કી લાજ રાખો શમ્ભુ-સુત વારી |
કામના કો પૂરી કરો જગ બલિહારી ||
જય ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા |
માતા જાકી પાર્વતી પિતા મહાદેવા ||

Ganpati Aarti Gujarati PDF

(ગણેશ આરતી લિરિક્સ ગુજરાતીમાં)
 Ganesh Mantra in Gujarati
(ગણેશ મંત્ર ગુજરાતીમાં)
|| વક્રતુન્ડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ ||
|| નિર્વિધ્નં કુરૂ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા ||
જય ગણેશ જય ગણેશ
જય ગણેશ જય ગણેશ
જય ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા
માતા જાકી પાર્વતી પિતા મહાદેવા
જય ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા
માતા જાકી પાર્વતી પિતા મહાદેવા
એક દંત દયાવંત ચાર ભુજાધારી
માથે સિંદૂર ચોહે મુષક કી સવારી
પાન ચડે ફૂલ ચડે ઓર ચડે મેવા
લડુવન કા ભોગ લગે સંત કરે સેવા
જય ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા
માતા જાકી પાર્વતી પિતા મહાદેવા
અંધે કો આંખ દેત કોઢેન કો કાયા
બાંઝન કો પુત્ર દેત નિર્ધન કો માયા
સુર શ્યામ ચરણ આયે સફલ કીજે સેવા
માતા જાકી પાર્વતી પિતા મહાદેવા
જય ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા
માતા જાકી પાર્વતી પિતા મહાદેવા
www.gujaratitracks.com
માતા જાકી પાર્વતી પિતા મહાદેવા

Ganesh Aarti Gujarati PDF

Here you can download the ગણપતિ આરતી PDF / Ganpati Aarti PDF in Gujarati by clicking on the link below.

ગણપતિ આરતી | Ganpati Aarti PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ગણપતિ આરતી | Ganpati Aarti PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ગણપતિ આરતી | Ganpati Aarti is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.