கணேஷ் அதர்வாஷிர்ஷா | Ganesh Atharvashirsha PDF in Tamil

கணேஷ் அதர்வாஷிர்ஷா | Ganesh Atharvashirsha Tamil PDF Download

கணேஷ் அதர்வாஷிர்ஷா | Ganesh Atharvashirsha in Tamil PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of கணேஷ் அதர்வாஷிர்ஷா | Ganesh Atharvashirsha in Tamil for free using the download button.

கணேஷ் அதர்வாஷிர்ஷா | Ganesh Atharvashirsha Tamil PDF Summary

வணக்கம் நண்பர்களே, இன்று ஸ்ரீ கணபதி ஜி வழிபாட்டிற்காக கணேஷ் அதர்வாஷிர்ஷா PDF ஐ உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம். இந்த ஸ்தோத்திரத்தை ஓதுவதன் மூலம், அனைத்து துக்கங்களும் நீக்கப்படும். இந்த ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் உச்சரிப்பதன் மூலம், ஸ்ரீ கணபதி ஜி நமக்கு விரும்பிய முடிவுகளை தருகிறார். கணேஷ் வந்தனாவை தினமும் முழக்கமிடுபவர்கள், கடவுள் அவர்களின் துயரங்கள் அனைத்தையும் தங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து நீக்கி, மகிழ்ச்சியான, வளமான வாழ்க்கையை வாழ ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த பதிவில், கணேஷ் அதர்வாஷிர்ஷா PDF ஐ பதிவிறக்கம் செய்வதற்கான இணைப்பையும் வழங்கியுள்ளோம்.

கணேஷ் அதர்வாஷிர்ஷா PDF | Ganesh Atharvashirsha Tamil PDF

॥ ஶ்ரீ க³ணபத்யத²ர்வஶீர்ஷ ॥
॥ ஶாந்தி பாட² ॥
ௐ ப⁴த்³ரம்ʼ கர்ணேபி⁴꞉ ஶ்ருʼணுயாம தே³வா ।
ப⁴த்³ரம்ʼ பஶ்யேமாக்ஷபி⁴ர்யஜத்ரா꞉ ॥
ஸ்தி²ரைரங்கை³ஸ்துஷ்டுவாம்ʼஸஸ்தனூபி⁴꞉ ।
வ்யஶேம தே³வஹிதம்ʼ யதா³யு꞉ ॥
ௐ ஸ்வஸ்தி ந இந்த்³ரோ வ்ருʼத்³த⁴ஶ்ரவா꞉ ।
ஸ்வஸ்தி ந꞉ பூஷா விஶ்வவேதா³꞉ ॥
ஸ்வஸ்தினஸ்தார்க்ஷ்யோ அரிஷ்டனேமி꞉ ।
ஸ்வஸ்தி நோ ப்³ருʼஹஸ்பதிர்த³தா⁴து ॥
ௐ தன்மாமவது
தத்³ வக்தாரமவது
அவது மாம்
அவது வக்தாரம்
ௐ ஶாந்தி꞉ । ஶாந்தி꞉ ॥ ஶாந்தி꞉ ॥।
॥ உபநிஷத் ॥
ஹரி꞉ ௐ நமஸ்தே க³ணபதயே ॥
த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம்ʼ தத்த்வமஸி ॥ த்வமேவ கேவலம்ʼ கர்தா(அ)ஸி ॥
த்வமேவ கேவலம்ʼ த⁴ர்தா(அ)ஸி ॥ த்வமேவ கேவலம்ʼ ஹர்தா(அ)ஸி ॥
த்வமேவ ஸர்வம்ʼ க²ல்வித³ம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ॥
த்வம்ʼ ஸாக்ஷாதா³த்மா(அ)ஸி நித்யம் ॥ 1 ॥
॥ ஸ்வரூப தத்த்வ ॥
ருʼதம்ʼ வச்மி (வதி³ஷ்யாமி) ॥ ஸத்யம்ʼ வச்மி (வதி³ஷ்யாமி) ॥ 2 ॥
அவ த்வம்ʼ மாம் ॥ அவ வக்தாரம் ॥ அவ ஶ்ரோதாரம் ॥
அவ தா³தாரம் ॥ அவ தா⁴தாரம் ॥
அவானூசானமவ ஶிஷ்யம் ॥
அவ பஶ்சாத்தாத் ॥ அவ புரஸ்தாத் ॥
அவோத்தராத்தாத் ॥ அவ த³க்ஷிணாத்தாத் ॥
அவ சோர்த்⁴வாத்தாத் ॥ அவாத⁴ராத்தாத் ॥
ஸர்வதோ மாம்ʼ பாஹி பாஹி ஸமந்தாத் ॥ 3 ॥
த்வம்ʼ வாங்மயஸ்த்வம்ʼ சின்மய꞉ ॥
த்வமானந்த³மயஸ்த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மமய꞉ ॥
த்வம்ʼ ஸச்சிதா³னந்தா³த்³விதீயோ(அ)ஸி ॥
த்வம்ʼ ப்ரத்யக்ஷம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ॥
த்வம்ʼ ஜ்ஞானமயோ விஜ்ஞானமயோ(அ)ஸி ॥ 4 ॥
ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ த்வத்தோ ஜாயதே ॥
ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ த்வத்தஸ்திஷ்ட²தி ॥
ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ த்வயி லயமேஷ்யதி ॥
ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ த்வயி ப்ரத்யேதி ॥
த்வம்ʼ பூ⁴மிராபோ(அ)னலோ(அ)னிலோ நப⁴꞉ ॥
த்வம்ʼ சத்வாரி வாக்பதா³னி ॥ 5 ॥
த்வம்ʼ கு³ணத்ரயாதீத꞉ த்வமவஸ்தா²த்ரயாதீத꞉ ॥
த்வம்ʼ தே³ஹத்ரயாதீத꞉ ॥ த்வம்ʼ காலத்ரயாதீத꞉ ॥
த்வம்ʼ மூலாதா⁴ரஸ்தி²தோ(அ)ஸி நித்யம் ॥
த்வம்ʼ ஶக்தித்ரயாத்மக꞉ ॥
த்வாம்ʼ யோகி³னோ த்⁴யாயந்தி நித்யம் ॥
த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மா த்வம்ʼ விஷ்ணுஸ்த்வம்ʼ ருத்³ரஸ்த்வம்ʼ
இந்த்³ரஸ்த்வம்ʼ அக்³நிஸ்த்வம்ʼ வாயுஸ்த்வம்ʼ ஸூர்யஸ்த்வம்ʼ சந்த்³ரமாஸ்த்வம்ʼ
ப்³ரஹ்மபூ⁴ர்பு⁴வ꞉ஸ்வரோம் ॥ 6 ॥
॥ க³ணேஶ மந்த்ர ॥
க³ணாதி³ம்ʼ பூர்வமுச்சார்ய வர்ணாதி³ம்ʼ தத³னந்தரம் ॥
அனுஸ்வார꞉ பரதர꞉ ॥ அர்தே⁴ந்து³லஸிதம் ॥ தாரேண ருʼத்³த⁴ம் ॥
ஏதத்தவ மனுஸ்வரூபம் ॥ க³கார꞉ பூர்வரூபம் ॥
அகாரோ மத்⁴யமரூபம் ॥ அனுஸ்வாரஶ்சாந்த்யரூபம் ॥
பி³ந்து³ருத்தரரூபம் ॥ நாத³꞉ ஸந்தா⁴னம் ॥
ஸம்ʼஹிதாஸந்தி⁴꞉ ॥ ஸைஷா க³ணேஶவித்³யா ॥
க³ணகருʼஷி꞉ ॥ நிச்ருʼத்³கா³யத்ரீச்ச²ந்த³꞉ ॥
க³ணபதிர்தே³வதா ॥ ௐ க³ம்ʼ க³ணபதயே நம꞉ ॥ 7 ॥
॥ க³ணேஶ கா³யத்ரீ ॥
ஏகத³ந்தாய வித்³மஹே । வக்ரதுண்டா³ய தீ⁴மஹி ॥
தன்னோ த³ந்தி꞉ ப்ரசோத³யாத் ॥ 8 ॥
॥ க³ணேஶ ரூப ॥
ஏகத³ந்தம்ʼ சதுர்ஹஸ்தம்ʼ பாஶமங்குஶதா⁴ரிணம் ॥
ரத³ம்ʼ ச வரத³ம்ʼ ஹஸ்தைர்பி³ப்⁴ராணம்ʼ மூஷகத்⁴வஜம் ॥
ரக்தம்ʼ லம்போ³த³ரம்ʼ ஶூர்பகர்ணகம்ʼ ரக்தவாஸஸம் ॥
ரக்தக³ந்தா⁴னுலிப்தாங்க³ம்ʼ ரக்தபுஷ்பை꞉ ஸுபூஜிதம் ॥
ப⁴க்தானுகம்பினம்ʼ தே³வம்ʼ ஜக³த்காரணமச்யுதம் ॥
ஆவிர்பூ⁴தம்ʼ ச ஸ்ருʼஷ்ட்யாதௌ³ ப்ரக்ருʼதே꞉ புருஷாத்பரம் ॥
ஏவம்ʼ த்⁴யாயதி யோ நித்யம்ʼ ஸ யோகீ³ யோகி³னாம்ʼ வர꞉ ॥ 9 ॥
॥ அஷ்ட நாம க³ணபதி ॥
நமோ வ்ராதபதயே । நமோ க³ணபதயே । நம꞉ ப்ரமத²பதயே ।
நமஸ்தே(அ)ஸ்து லம்போ³த³ராயைகத³ந்தாய ।
விக்⁴னநாஶினே ஶிவஸுதாய । ஶ்ரீவரத³மூர்தயே நமோ நம꞉ ॥ 10 ॥
॥ ப²லஶ்ருதி ॥
ஏதத³த²ர்வஶீர்ஷம்ʼ யோ(அ)தீ⁴தே ॥ ஸ ப்³ரஹ்மபூ⁴யாய கல்பதே ॥
ஸ ஸர்வத꞉ ஸுக²மேத⁴தே ॥ ஸ ஸர்வ விக்⁴னைர்னபா³த்⁴யதே ॥
ஸ பஞ்சமஹாபாபாத்ப்ரமுச்யதே ॥
ஸாயமதீ⁴யானோ தி³வஸக்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ நாஶயதி ॥
ப்ராதரதீ⁴யானோ ராத்ரிக்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ நாஶயதி ॥
ஸாயம்ப்ராத꞉ ப்ரயுஞ்ஜானோ அபாபோ ப⁴வதி ॥
ஸர்வத்ராதீ⁴யானோ(அ)பவிக்⁴னோ ப⁴வதி ॥
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷம்ʼ ச விந்த³தி ॥
இத³மத²ர்வஶீர்ஷமஶிஷ்யாய ந தே³யம் ॥
யோ யதி³ மோஹாத்³தா³ஸ்யதி ஸ பாபீயான் ப⁴வதி
ஸஹஸ்ராவர்தனாத் யம்ʼ யம்ʼ காமமதீ⁴தே
தம்ʼ தமனேன ஸாத⁴யேத் ॥ 11 ॥
அனேன க³ணபதிமபி⁴ஷிஞ்சதி ஸ வாக்³மீ ப⁴வதி ॥
சதுர்த்²யாமனஶ்னன் ஜபதி ஸ வித்³யாவான் ப⁴வதி ।
ஸ யஶோவான் ப⁴வதி ॥
இத்யத²ர்வணவாக்யம் ॥ ப்³ரஹ்மாத்³யாவரணம்ʼ வித்³யாத்
ந பி³பே⁴தி கதா³சனேதி ॥ 12 ॥
யோ தூ³ர்வாங்குரைர்யஜதி ஸ வைஶ்ரவணோபமோ ப⁴வதி ॥
யோ லாஜைர்யஜதி ஸ யஶோவான் ப⁴வதி ॥
ஸ மேதா⁴வான் ப⁴வதி ॥
யோ மோத³கஸஹஸ்ரேண யஜதி
ஸ வாஞ்சி²தப²லமவாப்னோதி ॥
ய꞉ ஸாஜ்யஸமித்³பி⁴ர்யஜதி
ஸ ஸர்வம்ʼ லப⁴தே ஸ ஸர்வம்ʼ லப⁴தே ॥ 13 ॥
அஷ்டௌ ப்³ராஹ்மணான் ஸம்யக்³க்³ராஹயித்வா
ஸூர்யவர்சஸ்வீ ப⁴வதி ॥
ஸூர்யக்³ரஹே மஹானத்³யாம்ʼ ப்ரதிமாஸம்ʼநிதௌ⁴
வா ஜப்த்வா ஸித்³த⁴மந்த்ரோ ப⁴வதி ॥
மஹாவிக்⁴னாத்ப்ரமுச்யதே ॥ மஹாதோ³ஷாத்ப்ரமுச்யதே ॥
மஹாபாபாத் ப்ரமுச்யதே ॥
ஸ ஸர்வவித்³ப⁴வதி ஸ ஸர்வவித்³ப⁴வதி ॥
ய ஏவம்ʼ வேத³ இத்யுபநிஷத் ॥ 14 ॥
॥ ஶாந்தி மந்த்ர ॥
ௐ ஸஹனாவவது ॥ ஸஹனௌபு⁴னக்து ॥
ஸஹ வீர்யம்ʼ கரவாவஹை ॥
தேஜஸ்வினாவதீ⁴தமஸ்து மா வித்³விஷாவஹை ॥
ௐ ப⁴த்³ரம்ʼ கர்ணேபி⁴꞉ ஶ்ருʼணுயாம தே³வா ।
ப⁴த்³ரம்ʼ பஶ்யேமாக்ஷபி⁴ர்யஜத்ரா꞉ ॥
ஸ்தி²ரைரங்கை³ஸ்துஷ்டுவாம்ʼஸஸ்தனூபி⁴꞉ ।
வ்யஶேம தே³வஹிதம்ʼ யதா³யு꞉ ॥
ௐ ஸ்வஸ்தி ந இந்த்³ரோ வ்ருʼத்³த⁴ஶ்ரவா꞉ ।
ஸ்வஸ்தி ந꞉ பூஷா விஶ்வவேதா³꞉ ॥
ஸ்வஸ்தினஸ்தார்க்ஷ்யோ அரிஷ்டனேமி꞉ ।
ஸ்வஸ்தி நோ ப்³ருʼஹஸ்பதிர்த³தா⁴து ॥
ௐ ஶாந்தி꞉ । ஶாந்தி꞉ ॥ ஶாந்தி꞉ ॥।
॥ இதி ஶ்ரீக³ணபத்யத²ர்வஶீர்ஷம்ʼ ஸமாப்தம் ॥
Here you can download the கணேஷ் அதர்வாஷிர்ஷா PDF / Ganesh Atharvashirsha Tamil PDF by click on the link given below.

கணேஷ் அதர்வாஷிர்ஷா | Ganesh Atharvashirsha pdf

கணேஷ் அதர்வாஷிர்ஷா | Ganesh Atharvashirsha PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of கணேஷ் அதர்வாஷிர்ஷா | Ganesh Atharvashirsha PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If கணேஷ் அதர்வாஷிர்ஷா | Ganesh Atharvashirsha is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.