ગણેશ અથર્વશીર્ષ | Ganesh Atharvashirsha PDF in Gujarati

Download PDF of ગણેશ અથર્વશીર્ષ | Ganesh Atharvashirsha in Gujarati

Report this PDF

Download ગણેશ અથર્વશીર્ષ | Ganesh Atharvashirsha PDF for free from hindusphere.com using the direct download link given below.

ગણેશ અથર્વશીર્ષ | Ganesh Atharvashirsha in Gujarati

નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે શ્રી ગણપતિજીની પૂજા અર્ચના માટે ગણેશ અથર્વશીર્ષ પીડીએફ શેર કરી છે. આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી બધા દુ: ખ દૂર થાય છે. દરરોજ આ સ્તોત્રનો જાપ કરવાથી શ્રી ગણપતિજી આપણને ઇચ્છિત પરિણામ આપે છે. જેઓ દરરોજ ગણેશ વંદનાનો જાપ કરે છે, ભગવાન તેમના બધા દુ fromખ તેમના જીવનમાંથી દૂર કરે અને સુખી અને સમૃદ્ધ જીવન જીવવા માટે આશીર્વાદ આપે. આ પોસ્ટમાં, અમે ગણેશ અથર્વશીર્ષ પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવાની લિંક પણ આપી છે.

ગણેશ અથર્વશીર્ષ PDF | Ganesh Atharvashirsha Gujarati PDF

॥ શ્રી ગણપત્યથર્વશીર્ષ ॥
॥ શાન્તિ પાઠ ॥

ૐ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવા ।
ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ ॥

સ્થિરૈરઙ્ગૈસ્તુષ્ટુવાંસસ્તનૂભિઃ ।
વ્યશેમ દેવહિતં યદાયુઃ ॥

ૐ સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવાઃ ।
સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વવેદાઃ ॥

સ્વસ્તિનસ્તાર્ક્ષ્યો અરિષ્ટનેમિઃ ।
સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ ॥

ૐ તન્મામવતુ
તદ્ વક્તારમવતુ
અવતુ મામ્
અવતુ વક્તારમ્
ૐ શાંતિઃ । શાંતિઃ ॥ શાંતિઃ ॥।

॥ ઉપનિષત્ ॥

હરિઃ ૐ નમસ્તે ગણપતયે ॥

ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં તત્ત્વમસિ ॥ ત્વમેવ કેવલં કર્તાઽસિ ॥

ત્વમેવ કેવલં ધર્તાઽસિ ॥ ત્વમેવ કેવલં હર્તાઽસિ ॥

ત્વમેવ સર્વં ખલ્વિદં બ્રહ્માસિ ॥

ત્વં સાક્ષાદાત્માઽસિ નિત્યમ્ ॥ ૧ ॥

॥ સ્વરૂપ તત્ત્વ ॥

ઋતં વચ્મિ (વદિષ્યામિ) ॥ સત્યં વચ્મિ (વદિષ્યામિ) ॥ ૨ ॥

અવ ત્વં મામ્ ॥ અવ વક્તારમ્ ॥ અવ શ્રોતારમ્ ॥

અવ દાતારમ્ ॥ અવ ધાતારમ્ ॥

અવાનૂચાનમવ શિષ્યમ્ ॥

અવ પશ્ચાત્તાત્ ॥ અવ પુરસ્તાત્ ॥

અવોત્તરાત્તાત્ ॥ અવ દક્ષિણાત્તાત્ ॥

અવ ચોર્ધ્વાત્તાત્ ॥ અવાધરાત્તાત્ ॥

સર્વતો માં પાહિ પાહિ સમંતાત્ ॥ ૩ ॥

ત્વં વાઙ્મયસ્ત્વં ચિન્મયઃ ॥

ત્વમાનંદમયસ્ત્વં બ્રહ્મમયઃ ॥

ત્વં સચ્ચિદાનંદાદ્વિતીયોઽસિ ॥

ત્વં પ્રત્યક્ષં બ્રહ્માસિ ॥

ત્વં જ્ઞાનમયો વિજ્ઞાનમયોઽસિ ॥ ૪ ॥

સર્વં જગદિદં ત્વત્તો જાયતે ॥

સર્વં જગદિદં ત્વત્તસ્તિષ્ઠતિ ॥

સર્વં જગદિદં ત્વયિ લયમેષ્યતિ ॥

સર્વં જગદિદં ત્વયિ પ્રત્યેતિ ॥

ત્વં ભૂમિરાપોઽનલોઽનિલો નભઃ ॥

ત્વં ચત્વારિ વાક્પદાનિ ॥ ૫ ॥

ત્વં ગુણત્રયાતીતઃ ત્વમવસ્થાત્રયાતીતઃ ॥

ત્વં દેહત્રયાતીતઃ ॥ ત્વં કાલત્રયાતીતઃ ॥

ત્વં મૂલાધારસ્થિતોઽસિ નિત્યમ્ ॥

ત્વં શક્તિત્રયાત્મકઃ ॥

ત્વાં યોગિનો ધ્યાયંતિ નિત્યમ્ ॥

ત્વં બ્રહ્મા ત્વં વિષ્ણુસ્ત્વં રુદ્રસ્ત્વં
ઇન્દ્રસ્ત્વં અગ્નિસ્ત્વં વાયુસ્ત્વં સૂર્યસ્ત્વં ચંદ્રમાસ્ત્વં
બ્રહ્મભૂર્ભુવઃસ્વરોમ્ ॥ ૬ ॥

॥ ગણેશ મંત્ર ॥

ગણાદિં પૂર્વમુચ્ચાર્ય વર્ણાદિં તદનંતરમ્ ॥

અનુસ્વારઃ પરતરઃ ॥ અર્ધેન્દુલસિતમ્ ॥ તારેણ ઋદ્ધમ્ ॥

એતત્તવ મનુસ્વરૂપમ્ ॥ ગકારઃ પૂર્વરૂપમ્ ॥

અકારો મધ્યમરૂપમ્ ॥ અનુસ્વારશ્ચાન્ત્યરૂપમ્ ॥

બિન્દુરુત્તરરૂપમ્ ॥ નાદઃ સંધાનમ્ ॥

સંહિતાસંધિઃ ॥ સૈષા ગણેશવિદ્યા ॥

ગણકઋષિઃ ॥ નિચૃદ્ગાયત્રીચ્છંદઃ ॥

ગણપતિર્દેવતા ॥ ૐ ગં ગણપતયે નમઃ ॥ ૭ ॥

॥ ગણેશ ગાયત્રી ॥

એકદંતાય વિદ્મહે । વક્રતુણ્ડાય ધીમહિ ॥

તન્નો દંતિઃ પ્રચોદયાત્ ॥ ૮ ॥

॥ ગણેશ રૂપ ॥

એકદંતં ચતુર્હસ્તં પાશમંકુશધારિણમ્ ॥

રદં ચ વરદં હસ્તૈર્બિભ્રાણં મૂષકધ્વજમ્ ॥

રક્તં લંબોદરં શૂર્પકર્ણકં રક્તવાસસમ્ ॥

રક્તગંધાનુલિપ્તાંગં રક્તપુષ્પૈઃ સુપૂજિતમ્ ॥

ભક્તાનુકંપિનં દેવં જગત્કારણમચ્યુતમ્ ॥

આવિર્ભૂતં ચ સૃષ્ટ્યાદૌ પ્રકૃતેઃ પુરુષાત્પરમ્ ॥

એવં ધ્યાયતિ યો નિત્યં સ યોગી યોગિનાં વરઃ ॥ ૯ ॥

॥ અષ્ટ નામ ગણપતિ ॥

નમો વ્રાતપતયે । નમો ગણપતયે । નમઃ પ્રમથપતયે ।
નમસ્તેઽસ્તુ લંબોદરાયૈકદંતાય ।
વિઘ્નનાશિને શિવસુતાય । શ્રીવરદમૂર્તયે નમો નમઃ ॥ ૧૦ ॥

॥ ફલશ્રુતિ ॥

એતદથર્વશીર્ષં યોઽધીતે ॥ સ બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ॥

સ સર્વતઃ સુખમેધતે ॥ સ સર્વ વિઘ્નૈર્નબાધ્યતે ॥

સ પંચમહાપાપાત્પ્રમુચ્યતે ॥

સાયમધીયાનો દિવસકૃતં પાપં નાશયતિ ॥

પ્રાતરધીયાનો રાત્રિકૃતં પાપં નાશયતિ ॥

સાયંપ્રાતઃ પ્રયુંજાનો અપાપો ભવતિ ॥

સર્વત્રાધીયાનોઽપવિઘ્નો ભવતિ ॥

ધર્માર્થકામમોક્ષં ચ વિંદતિ ॥

ઇદમથર્વશીર્ષમશિષ્યાય ન દેયમ્ ॥

યો યદિ મોહાદ્દાસ્યતિ સ પાપીયાન્ ભવતિ
સહસ્રાવર્તનાત્ યં યં કામમધીતે
તં તમનેન સાધયેત્ ॥ ૧૧ ॥

અનેન ગણપતિમભિષિંચતિ સ વાગ્મી ભવતિ ॥

ચતુર્થ્યામનશ્નન્ જપતિ સ વિદ્યાવાન્ ભવતિ ।
સ યશોવાન્ ભવતિ ॥

ઇત્યથર્વણવાક્યમ્ ॥ બ્રહ્માદ્યાવરણં વિદ્યાત્
ન બિભેતિ કદાચનેતિ ॥ ૧૨ ॥

યો દૂર્વાંકુરૈર્યજતિ સ વૈશ્રવણોપમો ભવતિ ॥

યો લાજૈર્યજતિ સ યશોવાન્ ભવતિ ॥

સ મેધાવાન્ ભવતિ ॥

યો મોદકસહસ્રેણ યજતિ
સ વાઞ્છિતફલમવાપ્નોતિ ॥

યઃ સાજ્યસમિદ્ભિર્યજતિ
સ સર્વં લભતે સ સર્વં લભતે ॥ ૧૩ ॥

અષ્ટૌ બ્રાહ્મણાન્ સમ્યગ્ગ્રાહયિત્વા
સૂર્યવર્ચસ્વી ભવતિ ॥

સૂર્યગ્રહે મહાનદ્યાં પ્રતિમાસંનિધૌ
વા જપ્ત્વા સિદ્ધમંત્રો ભવતિ ॥

મહાવિઘ્નાત્પ્રમુચ્યતે ॥ મહાદોષાત્પ્રમુચ્યતે ॥

મહાપાપાત્ પ્રમુચ્યતે ॥

સ સર્વવિદ્ભવતિ સ સર્વવિદ્ભવતિ ॥

ય એવં વેદ ઇત્યુપનિષત્ ॥ ૧૪ ॥

॥ શાન્તિ મંત્ર ॥

ૐ સહનાવવતુ ॥ સહનૌભુનક્તુ ॥

સહ વીર્યં કરવાવહૈ ॥

તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ ॥

ૐ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવા ।
ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ ॥

સ્થિરૈરંગૈસ્તુષ્ટુવાંસસ્તનૂભિઃ ।
વ્યશેમ દેવહિતં યદાયુઃ ॥

ૐ સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવાઃ ।
સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વવેદાઃ ॥

સ્વસ્તિનસ્તાર્ક્ષ્યો અરિષ્ટનેમિઃ ।
સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ ॥

ૐ શાંતિઃ । શાંતિઃ ॥ શાંતિઃ ॥।

Here you can download the ગણેશ અથર્વશીર્ષ PDF / Ganesh Atharvashirsha Gujarati PDF by click on the link given below.

ગણેશ અથર્વશીર્ષ | Ganesh Atharvashirsha pdf

ગણેશ અથર્વશીર્ષ | Ganesh Atharvashirsha PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of ગણેશ અથર્વશીર્ષ | Ganesh Atharvashirsha PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If ગણેશ અથર્વશીર્ષ | Ganesh Atharvashirsha is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *