Ganesh Ashtakam PDF Gujarati

Ganesh Ashtakam Gujarati PDF Download

Free download PDF of Ganesh Ashtakam Gujarati using the direct link provided at the bottom of the PDF description.

DMCA / REPORT COPYRIGHT

Ganesh Ashtakam Gujarati - Description

નમસ્કાર વાચકો, આ લેખ દ્વારા તમે શ્રી ગણેશ અષ્ટકમ  ગુજરાતી PDF / Ganesh Ashtakam in Gujarati PDF માં મેળવી શકો છો. શ્રી ગણેશ અષ્ટકમનો પાઠ કરવાથી ગણેશજી જલ્દી પ્રસન્ન થાય છે. ભગવાન ગણેશને જ્ઞાન અને બુદ્ધિના દેવતા માનવામાં આવે છે. ગણેશજીની કૃપાથી જીવનમાં આવનારા તમામ અવરોધોથી મુક્તિ મળે છે.
ગણેશ અષ્ટકમ મૂળરૂપે સંસ્કૃત ભાષામાં રચવામાં આવ્યું છે પરંતુ બાદમાં તેનો અન્ય ભાષાઓમાં પણ અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે જેથી બહારત સહિત વિશ્વભરમાં વસતા ગણેશજીના તમામ ભક્તો આ દિવ્ય ગણેશ અષ્ટકમ દ્વારા તેમની વેદનાઓ અને અવરોધોમાંથી મુખ્ય મેળવી શકે. વિઘ્નોનો નાશ કરનાર ગણપતિજીની કૃપા મેળવી શકે છે.

Ganesh Ashtakam Lyrics in Gujarati PDF

॥ ગણેશાષ્ટકમ્॥
યતોઽનન્તશક્તેરનન્તાશ્ચ જીવા
યતોનિર્ગુણાદપ્રમેયા ગુણાસ્તે।
યતોભાતિ સર્વંત્રિધા ભેદભિન્નં
સદા તં ગણેશં નમામોભજામઃ ॥ ૧॥
યતશ્ચાવિરાસીજ્જગત્સર્વમેતત્તથાબ્જાસનોવિશ્વગોવિશ્વગોપ્તા ।
તથેન્દ્રાદયોદેવસઙ્ઘા મનુષ્યાઃ
સદા તં ગણેશં નમામોભજામઃ ॥ ૨॥
યતોવહ્નિભાનૂભવોભૂર્જલં ચ
યતઃ સાગરાશ્ચન્દ્રમા વ્યોમ વાયુઃ ।
યતઃ સ્થાવરા જઙ્ગમા વૃક્ષસઙ્ઘાસ્સદા તં ગણેશં નમામોભજામઃ ॥ ૩॥
યતોદાનવા કિન્નરા યક્ષસઙ્ઘા
યતશ્ચારણા વારણા શ્વાપદાશ્ચ ।
યતઃ પક્ષિકીટા યતોવીરુધશ્ચ
સદા તં ગણેશં નમામોભજામઃ ॥ ૪॥
યતોબુદ્ધિરજ્ઞાનનાશોમુમુક્ષોઃ
યતઃ સમ્પદોભક્તસન્તોષિકાઃ સ્યુઃ ।
યતોવિઘ્નનાશોયતઃ કાર્યસિદ્ધિઃ
સદા તં ગણેશં નમામોભજામઃ ॥ ૫॥
યતઃ પુત્રસમ્પદ્યતોવાઞ્છિતાર્થો
યતોઽભક્તવિઘ્નાસ્તથાનેકરૂપાઃ ।
યતઃ શોકમોહૌયતઃ કામ એવ
સદા તં ગણેશં નમામોભજામઃ ॥ ૬॥
યતોઽનન્તશક્તિઃ સ શેષોબભૂવ
ધરાધારણેઽનેકરૂપેચ શક્તઃ ।
યતોઽનેકધા સ્વર્ગલોકા હિ નાના
સદા તં ગણેશં નમામોભજામઃ ॥ ૭॥
યતોવેદવાચોવિકુણ્ઠા મનોભિઃ
સદા નેતિ નેતીતિ યત્તા ગૃણન્તિ ।
પરબ્રહ્મરૂપં ચિદાનન્દભૂતં
સદા તં ગણેશં નમામોભજામઃ ॥ ૮॥
ફલશ્રુતિઃ ।
પુનરૂચેગણાધીશઃ સ્તોત્રમેતત્પઠેન્નરઃ ।
ત્રિસન્ધ્યં ત્રિદિનં તસ્ય સર્વકાર્યંભવિષ્યતિ ॥ ૯॥
યોજપેદષ્ટદિવસં શ્લોકાષ્ટકમિદં શુભમ્।
અષ્ટવારં ચતુર્થ્યાંતુસોઽષ્ટસિદ્ધીરવાપ્નુયાત્॥ ૧૦॥
યઃ પઠેન્માસમાત્રં તુદશવારં દિનેદિને।
સ મોચયેદ્બન્ધગતં રાજવધ્યં ન સંશયઃ ॥ ૧૧॥
વિદ્યાકામોલભેદ્વિદ્યાં પુત્રાર્થી પુત્રમાપ્નુયાત્।
વાઞ્છિતાન્લભતેસર્વાનેકવિંશતિવારતઃ ॥ ૧૨॥
યોજપેત્પરયા ભક્ત્યા ગજાનનપદોનરઃ ।
એવમુક્ત્વા તતોદેવશ્ચાન્તર્ધાનં ગતઃ પ્રભુઃ ॥ ૧૩॥

Ganesha Ashtakam Path Vidhi in Gujarati

  • સૌથી પહેલા વહેલી સવારે સ્નાન કરી શુદ્ધ થવું.
  • હવે તમારા ઘરના મંદિરમાં લાકડાનો પ્લાન લગાવો.
  • તે પછી લાકડાના પાટિયા પર નવું પીળું કપડું મૂકો.
  • ત્યાર બાદ ભગવાન ગણેશનું ધ્યાન કરો.
  • ત્યારબાદ ગણેશજીને ધૂપ, દીપ અને નૈવેદ્ય અર્પણ કરો.
  • હવે પૂર્ણ ભક્તિ સાથે ગણેશ અષ્ટકમનો પાઠ કરો.
  • ત્યાર બાદ શ્રી ગણેશ આરતી કરો.
  • અંતમાં ગણપતિજીના આશીર્વાદ લો.

You can download Ganesh Ashtakam in Gujarati PDF by clicking on the following download button.

HinduNidhi App Download

Download Ganesh Ashtakam PDF using below link

HinduNidhi App Download

REPORT THISIf the download link of Ganesh Ashtakam PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Ganesh Ashtakam is a copyright material Report This by sending a mail at [email protected]. We will not be providing the file or link of a reported PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *