Dukh Bhanjani Sahib Path PDF

Dukh Bhanjani Sahib Path PDF Download

Dukh Bhanjani Sahib Path PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of Dukh Bhanjani Sahib Path for free using the download button.

Dukh Bhanjani Sahib Path PDF Summary

Hello users, today we are going to provide Dukh Bhanjani Sahib Path PDF to help you. This is a famous prayer for Punjabis, they recite this prayer daily in the morning and evening. In this article, you can download the Dukh Bhanjani Sahib Path in a single click free of cost.
Dukh Bhanjani Sahib Path in Punjabi and English language (Gurmukhi) is available for downloading purposes, Gourree Mehalaa 5 Maanjh, Dhukh Bhanjan Thaeraa Naam Jee, read in Punjabi.

Dukh Bhanjani Sahib Path PDF

Gourree Mehalaa 5 Maanjh ||
Dhukh Bhanjan Thaeraa Naam Jee Dhukh Bhanjan Thaeraa Naam ||
Aath Pehar Aaraadhheeai Pooran Sathigur Giaan ||1||
Rehaao ||
Jith Ghatt Vasai Paarabreham Soee Suhaavaa Thhaao ||
Jam Kankar Naerr N Aavee Rasanaa Har Gun Gaao ||1||
Saevaa Surath N Jaaneeaa Naa Jaapai Aaraadhh ||
Outt Thaeree Jagajeevanaa Maerae Thaakur Agam Agaadhh ||2||
Bheae Kirapaal Gusaaeeaa Nathae Sog Santhaap ||
Thathee Vaao N Lagee Sathigur Rakhae Aap ||3||
Gur Naaraaein Dhay Gur Gur Sachaa Sirajanehaar ||
Gur Thuthai Sabh Kishh Paaeiaa Jan Naanak Sadh Balihaar ||4||2||170||
Gourree Mehalaa 5 ||
Sookae Harae Keeeae Khin Maahae ||
Anmrith Dhrisatt Sanch Jeevaaeae ||1||
Kaattae Kasatt Poorae Guradhaev ||
Saevak Ko Dheenee Apunee Saev ||1||
Rehaao ||
Mitt Gee Chinth Punee Man Aasaa ||
Karee Dhaeiaa Sathigur Gunathaasaa ||2||
Dhukh Naathae Sukh Aae Samaaeae ||
Dteel N Paree Jaa Gur Furamaaeae ||3||
Eishh Punee Poorae Gur Milae ||
Naanak Thae Jan Sufal Falae ||4||58||127||
Gourree Mehalaa 5 ||
Thaap Geae Paaee Prabh Saanth ||
Seethal Bheae Keenee Prabh Dhaath ||1||
Prabh Kirapaa Thae Bheae Suhaelae ||
Janam Janam Kae Bishhurae Maelae ||1||
Rehaao ||
Simarath Simarath Prabh Kaa Naao ||
Sagal Rog Kaa Binasiaa Thhaao ||2||
Sehaj Subhaae Bolai Har Baanee ||
Aath Pehar Prabh Simarahu Praanee ||3||
Dhookh Dharadh Jam Naerr N Aavai ||
Kahu Naanak Jo Har Gun Gaavai ||4||59||128||
Gourree Mehalaa 5 ||
Kott Bighan Hirae Khin Maahi ||
Har Har Kathhaa Saadhhasang Sunaahi ||1||
Peevath Raam Ras Anmrith Gun Jaas ||
Jap Har Charan Mittee Khudhh Thaas ||1||
Rehaao ||
Sarab Kaliaan Sukh Sehaj Nidhhaan ||
Jaa Kai Ridhai Vasehi Bhagavaan ||2||
Aoukhadhh Manthr Thanth Sabh Shhaar ||
Karanaihaar Ridhae Mehi Dhhaar ||3||
Thaj Sabh Bharam Bhajiou Paarabreham ||
Kahu Naanak Attal Eihu Dhharam ||4||80||149||
Gourree Mehalaa 5 ||
Saanth Bhee Gur Gobidh Paaee ||
Thaap Paap Binasae Maerae Bhaaee ||1||
Rehaao ||
Raam Naam Nith Rasan Bakhaan ||
Binasae Rog Bheae Kaliaan ||1||
Paarabreham Gun Agam Beechaar ||
Saadhhoo Sangam Hai Nisathaar ||2||
Niramal Gun Gaavahu Nith Neeth ||
Gee Biaadhh Oubarae Jan Meeth ||3||
Man Bach Kram Prabh Apanaa Dhhiaaee ||
Naanak Dhaas Thaeree Saranaaee ||4||102||171||
Gourree Mehalaa 5 ||
Naethr Pragaas Keeaa Guradhaev ||
Bharam Geae Pooran Bhee Saev ||1||
Rehaao ||
Seethalaa Thae Rakhiaa Bihaaree ||
Paarabreham Prabh Kirapaa Dhhaaree ||1||
Naanak Naam Japai So Jeevai ||
Saadhhasang Har Anmrith Peevai ||2||103||172||
Gourree Mehalaa 5 ||
Thhir Ghar Baisahu Har Jan Piaarae ||
Sathigur Thumarae Kaaj Savaarae ||1||
Rehaao ||
Dhusatt Dhooth Paramaesar Maarae ||
Jan Kee Paij Rakhee Karathaarae ||1||
Baadhisaah Saah Sabh Vas Kar Dheenae ||
Anmrith Naam Mehaa Ras Peenae ||2||
Nirabho Hoe Bhajahu Bhagavaan ||
Saadhhasangath Mil Keeno Dhaan ||3||
Saran Parae Prabh Antharajaamee ||
Naanak Outt Pakaree Prabh Suaamee ||4||108||
Gourree Mehalaa 5 ||
Raakh Pithaa Prabh Maerae ||
Mohi Niragun Sabh Gun Thaerae ||1||
Rehaao ||
Panch Bikhaadhee Eaek Gareebaa Raakhahu Raakhanehaarae ||
Khaedh Karehi Ar Bahuth Santhaavehi Aaeiou Saran Thuhaarae ||1||
Kar Kar Haariou Anik Bahu Bhaathee Shhoddehi Kathehoon Naahee ||
Eaek Baath Sun Thaakee Outtaa Saadhhasang Mitt Jaahee ||2||
Kar Kirapaa Santh Milae Mohi Thin Thae Dhheeraj Paaeiaa ||
Santhee Manth Dheeou Mohi Nirabho Gur Kaa Sabadh Kamaaeiaa ||3||
Jeeth Leae Oue Mehaa Bikhaadhee Sehaj Suhaelee Baanee ||
Kahu Naanak Man Bhaeiaa Paragaasaa Paaeiaa Padh Nirabaanee ||4||4||125||
Bilaaval Mehalaa 5 ||
Sarab Kaliaan Keeeae Guradhaev ||
Saevak Apanee Laaeiou Saev ||
Bighan N Laagai Jap Alakh Abhaev ||1||
Dhharath Puneeth Bhee Gun Gaaeae ||
Dhurath Gaeiaa Har Naam Dhhiaaeae ||1||
Rehaao ||
Sabhanee Thhaanee Raviaa Aap ||
Aadh Jugaadh Jaa Kaa Vadd Parathaap ||
Gur Parasaadh N Hoe Santhaap ||2||
Gur Kae Charan Lagae Man Meethae ||
Nirabighan Hoe Sabh Thhaanee Voothae ||
Sabh Sukh Paaeae Sathigur Thoothae ||3||
Paarabreham Prabh Bheae Rakhavaalae ||
Jithhai Kithhai Dheesehi Naalae ||
Naanak Dhaas Khasam Prathipaalae ||4||2||
Bilaaval Mehalaa 5 ||
Charan Kamal Prabh Hiradhai Dhhiaaeae ||
Rog Geae Sagalae Sukh Paaeae ||1||
Gur Dhukh Kaattiaa Dheeno Dhaan ||
Safal Janam Jeevan Paravaan ||1||
Rehaao ||
Akathh Kathhaa Anmrith Prabh Baanee ||
Kahu Naanak Jap Jeevae Giaanee ||2||2||20||
Bilaaval Mehalaa 5 ||
Saanth Paaee Gur Sathigur Poorae ||
Sukh Oupajae Baajae Anehadh Thoorae ||1||
Rehaao ||
Thaap Paap Santhaap Binaasae ||
Har Simarath Kilavikh Sabh Naasae ||1||
Anadh Karahu Mil Sundhar Naaree ||
Gur Naanak Maeree Paij Savaaree ||2||3||21||
Bilaaval Mehalaa 5 ||
Sagal Anandh Keeaa Paramaesar Apanaa Biradh Samhaariaa ||
Saadhh Janaa Hoeae Kirapaalaa Bigasae Sabh Paravaariaa ||1||
Kaaraj Sathigur Aap Savaariaa ||
Vaddee Aarajaa Har Gobindh Kee Sookh Mangal Kaliaan Beechaariaa ||1||
Rehaao ||
Van Thrin Thribhavan Hariaa Hoeae Sagalae Jeea Saadhhaariaa ||
Man Eishhae Naanak Fal Paaeae Pooran Eishh Pujaariaa ||2||5||23||
Bilaaval Mehalaa 5 ||
Rog Gaeiaa Prabh Aap Gavaaeiaa ||
Needh Pee Sukh Sehaj Ghar Aaeiaa ||1||
Rehaao ||
Raj Raj Bhojan Khaavahu Maerae Bhaaee ||
Anmrith Naam Ridh Maahi Dhhiaaee ||1||
Naanak Gur Poorae Saranaaee ||
Jin Apanae Naam Kee Paij Rakhaaee ||2||8||26||
Bilaaval Mehalaa 5 ||
Thaap Santhaap Sagalae Geae Binasae Thae Rog ||
Paarabreham Thoo Bakhasiaa Santhan Ras Bhog ||
Rehaao ||
Sarab Sukhaa Thaeree Manddalee Thaeraa Man Than Aarog ||
Gun Gaavahu Nith Raam Kae Eih Avakhadh Jog ||1||
Aae Basahu Ghar Dhaes Mehi Eih Bhalae Sanjog ||
Naanak Prabh Suprasann Bheae Lehi Geae Bioug ||2||10||28||
Bilaaval Mehalaa 5 ||
Bandhhan Kaattae Aap Prabh Hoaa Kirapaal ||
Dheen Dhaeiaal Prabh Paarabreham Thaa Kee Nadhar Nihaal ||1||
Gur Poorai Kirapaa Karee Kaattiaa Dhukh Rog ||
Man Than Seethal Sukhee Bhaeiaa Prabh Dhhiaavan Jog ||1||
Rehaao ||
Aoukhadhh Har Kaa Naam Hai Jith Rog N Viaapai ||
Saadhhasang Man Than Hithai Fir Dhookh N Jaapai ||2||
Har Har Har Har Jaapeeai Anthar Liv Laaee ||
Kilavikh Outharehi Sudhh Hoe Saadhhoo Saranaaee ||3||
Sunath Japath Har Naam Jas Thaa Kee Dhoor Balaaee ||
Mehaa Manthra Naanak Kathhai Har Kae Gun Gaaee ||4||23||53||
Bilaaval Mehalaa 5 ||
Har Har Har Aaraadhheeai Hoeeai Aarog ||
Raamachandh Kee Lasattikaa Jin Maariaa Rog ||1||
Rehaao ||
Gur Pooraa Har Jaapeeai Nith Keechai Bhog ||
Saadhhasangath Kai Vaaranai Miliaa Sanjog ||1||
Jis Simarath Sukh Paaeeai Binasai Bioug ||
Naanak Prabh Saranaagathee Karan Kaaran Jog ||2||34||64||
Raag Bilaaval Mehalaa 5 Dhupadhae Ghar 5
Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||
Avar Oupaav Sabh Thiaagiaa Dhaaroo Naam Laeiaa ||
Thaap Paap Sabh Mittae Rog Seethal Man Bhaeiaa ||1||
Gur Pooraa Aaraadhhiaa Sagalaa Dhukh Gaeiaa ||
Raakhanehaarai Raakhiaa Apanee Kar Maeiaa ||1||
Rehaao ||
Baah Pakarr Prabh Kaadtiaa Keenaa Apanaeiaa ||
Simar Simar Man Than Sukhee Naanak Nirabhaeiaa ||2||1||65||
Bilaaval Mehalaa 5 ||
Rog Mittaaeiaa Aap Prabh Oupajiaa Sukh Saanth ||
Vadd Parathaap Acharaj Roop Har Keenhee Dhaath ||1||
Gur Govindh Kirapaa Karee Raakhiaa Maeraa Bhaaee ||
Ham This Kee Saranaagathee Jo Sadhaa Sehaaee ||1||
Rehaao ||
Birathhee Kadhae N Hovee Jan Kee Aradhaas ||
Naanak Jor Govindh Kaa Pooran Gunathaas ||2||13||77||
Bilaaval Mehalaa 5 ||
Thaathee Vaao N Lagee Paarabreham Saranaaee ||
Chougiradh Hamaarai Raam Kaar Dhukh Lagai N Bhaaee ||1||
Sathigur Pooraa Bhaettiaa Jin Banath Banaaee ||
Raam Naam Aoukhadhh Dheeaa Eaekaa Liv Laaee ||1||
Rehaao ||
Raakh Leeeae Thin Rakhanehaar Sabh Biaadhh Mittaaee ||
Kahu Naanak Kirapaa Bhee Prabh Bheae Sehaaee ||2||15||79||
Bilaaval Mehalaa 5 ||
Apanae Baalak Aap Rakhian Paarabreham Guradhaev ||
Sukh Saanth Sehaj Aanadh Bheae Pooran Bhee Saev ||1||
Rehaao ||
Bhagath Janaa Kee Baenathee Sunee Prabh Aap ||
Rog Mittaae Jeevaalian Jaa Kaa Vadd Parathaap ||1||
Dhokh Hamaarae Bakhasian Apanee Kal Dhhaaree ||
Man Baanshhath Fal Dhithian Naanak Balihaaree ||2||16||80||
Bilaaval Mehalaa 5 ||
Thaap Laahiaa Gur Sirajanehaar ||
Sathigur Apanae Ko Bal Jaaee Jin Paij Rakhee Saarai Sansaar ||1||
Rehaao ||
Kar Masathak Dhhaar Baalik Rakh Leeno ||
Prabh Anmrith Naam Mehaa Ras Dheeno ||1||
Dhaas Kee Laaj Rakhai Miharavaan ||
Gur Naanak Bolai Dharageh Paravaan ||2||6||86||
Bilaaval Mehalaa 5 ||
Thaap Paap Thae Raakhae Aap ||
Seethal Bheae Gur Charanee Laagae Raam Naam Hiradhae Mehi Jaap ||1||
Rehaao ||
Kar Kirapaa Hasath Prabh Dheenae Jagath Oudhhaar Nav Khandd Prathaap ||
Dhukh Binasae Sukh Anadh Pravaesaa Thrisan Bujhee Man Than Sach Dhhraap ||1||
Anaathh Ko Naathh Saran Samarathhaa Sagal Srisatt Ko Maaee Baap ||
Bhagath Vashhal Bhai Bhanjan Suaamee Gun Gaavath Naanak Aalaap ||2||20||106||
Sorath Mehalaa 5 ||
Kar Eisanaan Simar Prabh Apanaa Man Than Bheae Arogaa ||
Kott Bighan Laathhae Prabh Saranaa Pragattae Bhalae Sanjogaa ||1||
Prabh Baanee Sabadh Subhaakhiaa ||
Gaavahu Sunahu Parrahu Nith Bhaaee Gur Poorai Thoo Raakhiaa ||
Rehaao ||
Saachaa Saahib Amith Vaddaaee Bhagath Vashhal Dhaeiaalaa ||
Santhaa Kee Paij Rakhadhaa Aaeiaa Aadh Biradh Prathipaalaa ||2||
Har Anmrith Naam Bhojan Nith Bhunchahu Sarab Vaelaa Mukh Paavahu ||
Jaraa Maraa Thaap Sabh Naathaa Gun Gobindh Nith Gaavahu ||3||
Sunee Aradhaas Suaamee Maerai Sarab Kalaa Ban Aaee ||
Pragatt Bhee Sagalae Jug Anthar Gur Naanak Kee Vaddiaaee ||4||11||
Sorath Mehalaa 5 ||
Sookh Mangal Kaliaan Sehaj Dhhun Prabh Kae Charan Nihaariaa ||
Raakhanehaarai Raakhiou Baarik Sathigur Thaap Outhaariaa ||1||
Oubarae Sathigur Kee Saranaaee ||
Jaa Kee Saev N Birathhee Jaaee ||
Rehaao ||
Ghar Mehi Sookh Baahar Fun Sookhaa Prabh Apunae Bheae Dhaeiaalaa ||
Naanak Bighan N Laagai Kooo Maeraa Prabh Hoaa Kirapaalaa ||2||12||40||
Sorath Ma 5 ||
Geae Kalaes Rog Sabh Naasae Prabh Apunai Kirapaa Dhhaaree ||
Aath Pehar Aaraadhhahu Suaamee Pooran Ghaal Hamaaree ||1||
Har Jeeo Thoo Sukh Sanpath Raas ||
Raakh Laihu Bhaaee Maerae Ko Prabh Aagai Aradhaas ||
Rehaao ||
Jo Maago Soee Soee Paavo Apanae Khasam Bharosaa ||
Kahu Naanak Gur Pooraa Bhaettiou Mittiou Sagal Andhaesaa ||2||14||42||
Sorath Mehalaa 5 ||
Simar Simar Gur Sathigur Apanaa Sagalaa Dhookh Mittaaeiaa ||
Thaap Rog Geae Gur Bachanee Man Eishhae Fal Paaeiaa ||1||
Maeraa Gur Pooraa Sukhadhaathaa ||
Karan Kaaran Samarathh Suaamee Pooran Purakh Bidhhaathaa ||
Rehaao ||
Anandh Binodh Mangal Gun Gaavahu Gur Naanak Bheae Dhaeiaalaa ||
Jai Jai Kaar Bheae Jag Bheethar Hoaa Paarabreham Rakhavaalaa ||2||15||43||
Sorath Mehalaa 5 ||
Dhurath Gavaaeiaa Har Prabh Aapae Sabh Sansaar Oubaariaa ||
Paarabreham Prabh Kirapaa Dhhaaree Apanaa Biradh Samaariaa ||1||
Hoee Raajae Raam Kee Rakhavaalee ||
Sookh Sehaj Aanadh Gun Gaavahu Man Than Dhaeh Sukhaalee ||
Rehaao ||
Pathith Oudhhaaran Sathigur Maeraa Mohi This Kaa Bharavaasaa ||
Bakhas Leae Sabh Sachai Saahib Sun Naanak Kee Aradhaasaa ||2||17||45||
Sorath Mehalaa 5 ||
Bakhasiaa Paarabreham Paramaesar Sagalae Rog Bidhaarae ||
Gur Poorae Kee Saranee Oubarae Kaaraj Sagal Savaarae ||1||
Har Jan Simariaa Naam Adhhaar ||
Thaap Outhaariaa Sathigur Poorai Apanee Kirapaa Dhhaar ||
Rehaao ||
Sadhaa Anandh Kareh Maerae Piaarae Har Govidh Gur Raakhiaa ||
Vaddee Vaddiaaee Naanak Karathae Kee Saach Sabadh Sath Bhaakhiaa ||2||18||46||
Sorath Ma 5 ||
Bheae Kirapaal Guroo Govindhaa Sagal Manorathh Paaeae ||
Asathhir Bheae Laag Har Charanee Govindh Kae Gun Gaaeae ||1||
Bhalo Samoorath Pooraa ||
Saanth Sehaj Aanandh Naam Jap Vaajae Anehadh Thooraa ||1||
Rehaao ||
Milae Suaamee Preetham Apunae Ghar Mandhar Sukhadhaaee ||
Har Naam Nidhhaan Naanak Jan Paaeiaa Sagalee Eishh Pujaaee ||2||8||36||
Sorath Mehalaa 5 ||
Santhahu Har Har Naam Dhhiaaee ||
Sukh Saagar Prabh Visaro Naahee Man Chindhiarraa Fal Paaee ||1||
Rehaao ||
Sathigur Poorai Thaap Gavaaeiaa Apanee Kirapaa Dhhaaree ||
Paarabreham Prabh Bheae Dhaeiaalaa Dhukh Mittiaa Sabh Paravaaree ||1||
Sarab Nidhhaan Mangal Ras Roopaa Har Kaa Naam Adhhaaro ||
Naanak Path Raakhee Paramaesar Oudhhariaa Sabh Sansaaro ||2||20||48||
Sorath Mehalaa 5 ||
Jeea Janthr Sabh This Kae Keeeae Soee Santh Sehaaee ||
Apunae Saevak Kee Aapae Raakhai Pooran Bhee Baddaaee ||1||
Paarabreham Pooraa Maerai Naal ||
Gur Poorai Pooree Sabh Raakhee Hoeae Sarab Dhaeiaal ||1||
Rehaao ||
Anadhin Naanak Naam Dhhiaaeae Jeea Praan Kaa Dhaathaa ||
Apunae Dhaas Ko Kanth Laae Raakhai Jio Baarik Pith Maathaa ||2||22||50||
Sorath Mehalaa 5 ||
Thaadt Paaee Karathaarae ||
Thaap Shhodd Gaeiaa Paravaarae ||
Gur Poorai Hai Raakhee ||
Saran Sachae Kee Thaakee ||1||
Paramaesar Aap Hoaa Rakhavaalaa ||
Saanth Sehaj Sukh Khin Mehi Oupajae Man Hoaa Sadhaa Sukhaalaa ||
Rehaao ||
Har Har Naam Dheeou Dhaaroo ||
Thin Sagalaa Rog Bidhaaroo ||
Apanee Kirapaa Dhhaaree ||
Thin Sagalee Baath Savaaree ||2||
Prabh Apanaa Biradh Samaariaa ||
Hamaraa Gun Avagun N Beechaariaa ||
Gur Kaa Sabadh Bhaeiou Saakhee ||
Thin Sagalee Laaj Raakhee ||3||
Bolaaeiaa Bolee Thaeraa ||
Thoo Saahib Gunee Gehaeraa ||
Jap Naanak Naam Sach Saakhee ||
Apunae Dhaas Kee Paij Raakhee ||4||6||56||
Bilaaval Mehalaa 5 ||
Aagai Paashhai Kusal Bhaeiaa ||
Gur Poorai Pooree Sabh Raakhee Paarabreham Prabh Keenee Maeiaa ||1||
Rehaao ||
Man Than Rav Rehiaa Har Preetham Dhookh Dharadh Sagalaa Mitt Gaeiaa ||
Saanth Sehaj Aanadh Gun Gaaeae Dhooth Dhusatt Sabh Hoeae Khaeiaa ||1||
Gun Avagun Prabh Kashh N Beechaariou Kar Kirapaa Apunaa Kar Laeiaa ||
Athul Baddaaee Achuth Abinaasee Naanak Oucharai Har Kee Jaeiaa ||2||8||124||
Here you can download the Dukh Bhanjani Sahib Path PDF by click on the link below.

Dukh Bhanjani Sahib Path pdf

Dukh Bhanjani Sahib Path PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of Dukh Bhanjani Sahib Path PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If Dukh Bhanjani Sahib Path is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published.