भारताचे संविधान मराठी | Constitution of India Diglot Edition PDF in Marathi

Download PDF of भारताचे संविधान मराठी | Constitution of India Diglot Edition in Marathi

भारताचे संविधान मराठी | Constitution of India Diglot Edition PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of भारताचे संविधान मराठी | Constitution of India Diglot Edition for free using the download button.

भारताचे संविधान मराठी | Constitution of India Diglot Edition PDF in Marathi

भारतीय संविधानाची ही पहिली इंग्रजी-मराठी (डिग्लॉट) आवृत्ती आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या मराठी आवृत्तीची पहिली आवृत्ती १ 1979. In मध्ये भारत सरकारच्या वतीने मुद्रण व स्टेशनरी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आली. त्याची सहा सुधारित आवृत्ती १ 198 33, १ 8 88, १ 1992 1992,, २००२ आणि २०० 2006 या वर्षात प्रकाशित झाली, त्यामध्ये वेळोवेळी प्रकाशनाच्या काळापर्यंत भारतीय घटनेत केलेल्या दुरुस्तींचा समावेश होता.

खाली दिलेल्या डाउनलोड बटणावरुन आपण भारताचे संविधान मराठी PDF घट्ट डिग्लट एडिशन पीडीएफ थेट इंग्रजीमध्ये डाउनलोड करू शकता.

भारताचे संविधान मराठी | Constitution of India Diglot Edition PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of भारताचे संविधान मराठी | Constitution of India Diglot Edition PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If भारताचे संविधान मराठी | Constitution of India Diglot Edition is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *