भारताचे संविधान मराठी | Constitution of India Diglot Edition PDF in Marathi

भारताचे संविधान मराठी | Constitution of India Diglot Edition Marathi PDF Download

भारताचे संविधान मराठी | Constitution of India Diglot Edition in Marathi PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of भारताचे संविधान मराठी | Constitution of India Diglot Edition in Marathi for free using the download button.

भारताचे संविधान मराठी | Constitution of India Diglot Edition Marathi PDF Summary

भारतीय संविधानाची ही पहिली इंग्रजी-मराठी (डिग्लॉट) आवृत्ती आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या मराठी आवृत्तीची पहिली आवृत्ती १ 1979. In मध्ये भारत सरकारच्या वतीने मुद्रण व स्टेशनरी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आली. त्याची सहा सुधारित आवृत्ती १ 198 33, १ 8 88, १ 1992 1992,, २००२ आणि २०० 2006 या वर्षात प्रकाशित झाली, त्यामध्ये वेळोवेळी प्रकाशनाच्या काळापर्यंत भारतीय घटनेत केलेल्या दुरुस्तींचा समावेश होता.
खाली दिलेल्या डाउनलोड बटणावरुन आपण भारताचे संविधान मराठी PDF / Constitution of India Diglot Edition PDF in Marathi घट्ट डिग्लट एडिशन पीडीएफ थेट इंग्रजीमध्ये डाउनलोड करू शकता.

भारताचे संविधान मराठी | Constitution of India Diglot Edition PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of भारताचे संविधान मराठी | Constitution of India Diglot Edition PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If भारताचे संविधान मराठी | Constitution of India Diglot Edition is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

One thought on “भारताचे संविधान मराठी | Constitution of India Diglot Edition

Leave a Reply

Your email address will not be published.