అట్లతద్ది వ్రత కథ PDF | Atla Taddi Vratha Katha PDF in Telugu

అట్లతద్ది వ్రత కథ PDF | Atla Taddi Vratha Katha Telugu PDF Download

అట్లతద్ది వ్రత కథ PDF | Atla Taddi Vratha Katha in Telugu PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of అట్లతద్ది వ్రత కథ PDF | Atla Taddi Vratha Katha in Telugu for free using the download button.

అట్లతద్ది వ్రత కథ PDF | Atla Taddi Vratha Katha Telugu PDF Summary

Dear readers, here we are offering అట్లతద్ది వ్రత కథ PDF / Atla Taddi Vratha Katha PDF in Telugu to you. It is one of the most popular festivals in Southern parts of India. There are many people all around the world who celebrate this festival and perform Gauri Pujan on this day. The same festival is known as Karwa Chauth in North India.
అవివాహిత యువతలు మంచి భర్త రావాలని పూజిస్తే, వివాహితులు మంచి భర్త దొరికినందుకు, అతడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. సాధారణంగా వివాహమైన తర్వాత పదేళ్లపాటు తప్పనిసరిగా ఈ పూజను చేసి, సమాప్తం అయిందనడానికి గుర్తుగా ఉద్యాపన చేస్తారు. అంటే చివరిసారి పూజచేసి ముత్తైదవులను పిలిచి వాయినాలిచ్చి కన్నుల పండువగా ముగిస్తారు.త్రిలోక సంచారి నారదుడి ప్రోద్బలంతో శివుని తన పతిగా పొందడానికి పార్వతిదేవి తొలుత చేసిన విశిష్టమైన వ్రతమే ఈ అట్లతద్ది. స్త్రీలు సౌభాగ్యం కోసం చేసుకొనే వ్రతం.

అట్లతద్ది వ్రత కథ PDF | Atla Taddi Vratha Katha PDF in Telugu

అట్ల తద్ది రోజున తెల్లవారుజామునే మేల్కొని తలంటి స్నానమాచరించాలి.ఉపవాసం ఉండి ఇంట్లో తూర్పు దిక్కున మండాపాన్ని ఏర్పాటు చేసి గౌరీదేవిని పూజించాలి. ధూప, దీప, నైవేద్యాలు సమర్పించి, వినాయక పూజ తర్వాత గౌరీ స్తోత్రం, శ్లోకాలు పఠించాలి. సాయంత్రం చంద్రదర్శనం అనంతరం తిరిగి గౌరీపూజచేసి 10 అట్లు నైవేద్యంగాపెట్టాలి. అనంతరం ముత్తైదువులకు అలంకరించి పది అట్లు, పది పండ్లు వాయినంగా సమర్పిస్తారు. అట్లతద్ది నోము కథ చెప్పుకొని, అక్షతలు వేసుకోవాలి. ముత్తైదువులకు నల్లపూసలు, లక్కకోళ్లు, రవిక గుడ్డలు, దక్షిణ తాంబూలాలు ఇచ్చి భోజనాలుపెట్టి తామూ భోజనం చేయాలి.
You may also like :

You can download అట్లతద్ది వ్రత కథ PDF / Atla Taddi Vratha Katha PDF in Telugu by clicking on the following download button.

అట్లతద్ది వ్రత కథ PDF | Atla Taddi Vratha Katha pdf

అట్లతద్ది వ్రత కథ PDF | Atla Taddi Vratha Katha PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of అట్లతద్ది వ్రత కథ PDF | Atla Taddi Vratha Katha PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If అట్లతద్ది వ్రత కథ PDF | Atla Taddi Vratha Katha is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

One thought on “అట్లతద్ది వ్రత కథ PDF | Atla Taddi Vratha Katha

Leave a Reply

Your email address will not be published.