અહોઇ અષ્ટમી વ્રત કથા | Ahoi Ashtami Vrat Katha PDF in Gujarati

અહોઇ અષ્ટમી વ્રત કથા | Ahoi Ashtami Vrat Katha Gujarati PDF Download

અહોઇ અષ્ટમી વ્રત કથા | Ahoi Ashtami Vrat Katha in Gujarati PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of અહોઇ અષ્ટમી વ્રત કથા | Ahoi Ashtami Vrat Katha in Gujarati for free using the download button.

Tags:

અહોઇ અષ્ટમી વ્રત કથા | Ahoi Ashtami Vrat Katha Gujarati PDF Summary

Friends, today we are going to upload the અહોઇ અષ્ટમી વ્રત કથા PDF / Ahoi Ashtami Vrat Katha PDF in Gujarati language to help our daily users. On the day of Ahoi Ashtami, mothers fast from dawn (dawn) to dusk (evening) for the well-being of their sons. During the evening the fast is broken after seeing the stars in the sky. Some women break the fast after sighting the moon but it is difficult to follow because the moonrise is late in the night on Ahoi Ashtami.
Ahoi Ashtami fasting day falls four days after Karva Chauth and eight days before Diwali Puja. Ahoi Ashtami is more famous in North India than Karva Chauth. The day of Ahoi Ashtami is also known as Ahoi Aathen as this fast is observed during Ashtami Tithi, which is the eighth day of the month.

અહોઇ અષ્ટમી વ્રત કથા PDF | Ahoi Ashtami Vrat Katha PDF in Gujarati

એક સમયે એક નગરમાં એક શાહુકાર રહેતો હતો. તેમનો સંપૂર્ણ પરિવાર હતો. તેમને 7 પુત્રો, એક પુત્રી અને 7 પુત્રવધૂ હતા. દીપાવલીના થોડા દિવસો પહેલા, તેની પુત્રી તેની ભાભી સાથે ઘરને રંગવા માટે જંગલમાંથી સ્વચ્છ માટી લેવા ગઈ હતી. જંગલમાં માટી કાઢતી વખતે શાહીનું બાળક સ્કેબાર્ડમાંથી મૃત્યુ પામ્યું. આ ઘટનાથી દુઃખી થઈને, સ્યાહુની માતાએ શાહુકારની પુત્રીને ક્યારેય માતા ન બનવાનો શ્રાપ આપ્યો. એ શ્રાપની અસરથી શાહુકારની દીકરીનો ગર્ભ બંધાઈ ગયો.
શાહુકારની દીકરી શ્રાપથી દુઃખી થઈ ગઈ. તેણે ભાભીને કહ્યું કે તેમાંથી કોઈ પણ તેને ગર્ભાશયમાં બાંધી લે. ભાભીની વાત સાંભળીને સૌથી નાની ભાભી તૈયાર થઈ ગઈ. એ શ્રાપના દુષ્પ્રભાવને લીધે તેનું બાળક માત્ર સાત દિવસ જ જીવ્યું. જ્યારે પણ તે બાળકને જન્મ આપતી ત્યારે તે સાત દિવસમાં મૃત્યુ પામતી. તે નારાજ થઈ અને એક પંડિતને મળ્યો અને તેનો ઉપાય પૂછ્યો.
પંડિતની સલાહ પર તેણે સુરખી ગાયની સેવા કરવાનું શરૂ કર્યું. તેની સેવાથી ખુશ થઈને ગાય તેને એક દિવસ સ્યાહુની માતા પાસે લઈ જાય છે. રસ્તામાં ગરુડ પક્ષીને મારવા જઈ રહ્યો છે, પરંતુ શાહુકારની નાની વહુ સાપને મારીને પક્ષીને જીવતદાન આપે છે. એટલામાં એ ગરુડ પક્ષીની માતા આવે છે. આખી ઘટના સાંભળીને તે પ્રભાવિત થાય છે અને તેને સ્યાહુની માતા પાસે લઈ જાય છે.
જ્યારે સ્યાહુની માતા શાહુકારની નાની વહુના પરોપકાર અને સેવા વિશે સાંભળે છે, ત્યારે તે ખુશ થાય છે. પછી તેણીને સાત બાળકોની માતા બનવાના આશીર્વાદ આપે છે. આશીર્વાદની અસરથી, શાહુકારની નાની વહુને સાત પુત્રો છે, જેમાંથી તેને સાત પુત્રવધૂ છે. તેમનો પરિવાર મોટો અને ભરપૂર છે. તેણી સુખી જીવન જીવે છે. આહોઈ માતાની પૂજા કર્યા પછી આહોઈ અષ્ટમી વ્રતની કથા અવશ્ય સાંભળવી.
Here you can download the અહોઇ અષ્ટમી વ્રત કથા PDF / Ahoi Ashtami Vrat Katha PDF in Gujarati by click on the link given below.

અહોઇ અષ્ટમી વ્રત કથા | Ahoi Ashtami Vrat Katha PDF Download Link

REPORT THISIf the download link of અહોઇ અષ્ટમી વ્રત કથા | Ahoi Ashtami Vrat Katha PDF is not working or you feel any other problem with it, please Leave a Comment / Feedback. If અહોઇ અષ્ટમી વ્રત કથા | Ahoi Ashtami Vrat Katha is a copyright material Report This. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.